Tält och bra byggare tryggar Fyrens tidtabell

Restaurang Fyren är dold av ett stort tält men har inget att dölja: Allt går enligt planerna. Det är ett måste. Det är fullbokat på första maj.

Väderskyddad. Restaurang Fyren i Norra hamnen i Ekenäs växer till sig i skydd av ett tält.
Tom Nylund på bolaget Opportunito som låter bygga restaurangen i Norra hamnen försäkrar att allt går planenligt och att tidtabellen håller.