273 nya fall av covid-19 – 119 personer på sjukhus

Totalt 5 677 finländare har smittats av coronaviruset de senaste två veckorna.

Incidensen är högst i Satakunta sjukvårdsdistrikt.
Institutet för hälsa och välfärd konstaterade 273 nya fall av covid-19 på måndagen.
Incidensen, alltså antalet smittade per 100 000 invånare de senaste 14 dagarna, är nu 102, uppger institutet.
Incidensen är högst, 152, i Satakunta sjukvårdsdistrikt och lägst, 6, på Åland.
119 personer vårdas för närvarande på sjukhus för covid-19 och 25 av dem får intensivvård.
Av alla finländare över 12 år har 69 procent fått två doser coronavaccin medan knappt 84 procent har fått en dos. Vaccinationssiffrorna uppdaterades den 26 september.
Sett till hela befolkningen har nästintill 74 procent fått en dos vaccin och knappt 61 procent har fått två doser. Flera sjukvårdsdistrikt meddelade i fredags att de har påbörjat arbetet med att ge riskgrupperna en tredje dos coronavaccin.
Institutet för hälsa och välfärd meddelade förra veckan att hälsovårdsmyndigheterna har skiftat fokus i sin rapportering om coronapandemin och nu prioriteras information om vaccinationstäckningen och epidemins inverkan på den specialiserade sjukvården.

Så här rapporteras coronasiffrorna

Institutet för hälsa och välfärd rapporterar dagligen utifrån uppgifter som införts i registret över smittsamma sjukdomar.
I många sjukvårdsdistrikt rapporteras det antal positiva laboratorieresultat som finns på morgonen – siffrorna är alltså inte jämförbara med institutets.
Enligt institutet kan systemet på grund av dataöverföringen leda till en viss fördröjning i rapporteringen.
Från och med den 28 juni rapporterar institutet de dödsfall som kommit in via registret över smittsamma sjukdomar. Tidigare byggde siffrorna på rapporter från sjukvårdsdistrikten.

ANDRA LÄSER