211 nya coronafall – närmare 40 procent av Finlands befolkning är vaccinerad

Mellersta Österbotten har för tillfället den högsta incidensen.

Sammanlagt 91 157 personer i Finland har testats positivt sedan epidemins början.
Institutet för hälsa och välfärd meddelar om 211 nya coronafall på fredagen. Det innebär att sammanlagt 91 157 personer i Finland har testats positivt sedan epidemins början.
Incidensen, alltså antalet nya coronafall per 100 000 invånare under de senaste 14 dagarna, är nu 51,9. Under föregående 14 dagar var incidensen 53,2. Mellersta Österbotten har för tillfället den högsta incidensen på 196,9.
På sjukhus runtom i landet vårdas för tillfället 135 coronapatienter. 28 av dem behöver intensivvård.
Enligt torsdagens siffror har 929 personer i landet under epidemins gång dött på grund av covid-19.
Enligt institutets vaccinationskarta har 2 201 667 personer i landet fått sin första vaccindos, vilket motsvarar omkring 39,5 procent av befolkningen. 331 686 personer har fått också den andra dosen.

Så här rapporteras coronasiffrorna

Institutet för hälsa och välfärd rapporterar dagligen utifrån uppgifter som införts i registret över smittsamma sjukdomar.
I många sjukvårdsdistrikt rapporteras det antal positiva laboratorieresultat som finns på morgonen – siffrorna är alltså inte jämförbara med institutets.
Enligt institutet kan systemet på grund av dataöverföringen leda till en viss fördröjning i rapporteringen.
Sjukvårdsdistrikten meddelar själva om antalet dödsfall och hur många som behöver sjukvård.

ANDRA LÄSER