Vaccinerade ökar vecka för vecka i Raseborg

Under förra veckan gavs 100 doser coronavaccin i Raseborg. Det var den första vaccineringsveckan. Den här veckan ges 400 doser och nästa vecka är man troligen redan uppe i 500 doser.

Under Raseborgs första vaccineringsvecka, vecka 2, har 100 doser med coronavaccin getts.
– Den här veckan, vecka 3, vaccinerar vi 400 doser och vecka 4 troligen 500 doser, säger stadens chefsläkare Tove Wide.
Under den första vaccineringsveckan fick personal som sköter infektionspatienter, ambulanspersonal och provtagningspersonal vaccin.
Denna vecka och nästa pågår vaccineringar av klienter och personal på boendeenheter för äldre, därefter kommer äldre personer och hemvårdspersonal att vaccineras parallellt.
– Vi hoppas att få större mängder vaccin från vecka 6. I så fall kan vi fortsätta vaccinera nya grupper samtidigt som de tidigare grupperna får sin andra vaccindos, säger Tove Wide.

Något färre fall

Under veckorna 1 och 2 har det i Raseborg varit 32,2 nya fall per 100 000 invånare.
– Detta är en liten minskning jämfört med den tidigare 14-dagarsperioden och vi hoppas att trenden fortsätter.
Testningsmängden är dock ännu inte på samma nivå som den var i slutet på året.
Chefsläkaren påminner om att alla med symtom ska testas:
– Det är viktigt att man testar både barn och vuxna med symtom. Endast så kan vi hitta de positiva fallen, göra smittspårning och förebygga spridning i samhället. Det muterade viruset finns i Finland och för att det inte ska sprida sig, behöver vi låta testa oss.
Symtomen på covid-19 kan vara feber, hosta, snuva, täppthet, halsont, irriterad hals, huvudvärk, muskelvärk, avsaknad av lukt- och smaksinne, magsymtom såsom magont, diarré eller uppkastning, andnöd, trötthet, matthet.
Testningen löper smidigt och tider fås lätt via coronaguiden på nätet.

Munskydd för alla över 12 år

Rekommendation för användning av munskydd gäller nu för personer som fyllt 12 år. THL:s rekommendation om munskydd gäller i hela landet.
För Nyland som är i fasen för samhällsspridning rekommenderas användning av mask också på alla arbetsplatser samt vid hobby- och frivilligverksamhet inomhus, om flera personer vistas i samma utrymme.
Munskydd ska fortsättningsvis användas också i bussar, affärer och andra offentliga utrymmen.
Övriga restriktioner och rekommendationer som gäller för Raseborg finns på stadens hemsida.