"Inget olagligt i tillståndsprocessen"

Justitieombudsmannen (JO) ser inga brister eller olagligheter i hur Hangö stad har behandlat tillstånden till de årliga hästtävlingarna Seahorse week.

JO:s beslut kommer efter flera vändningar i ärendet och flera utlåtanden från både Hangö stads olika sektorer och nämnder samt den granne som klagat på evenemangen.
Grannen har ansett att evenemanget orsakar bland annat oljud, lukt och damm under långa perioder varje sommar. Grannen anser också att staden inte följt upp loven kring exempelvis bullernivåer och inte övervakat evenemanget.
Hangö stad har påtalat att alla beslut har fattats lagligt och att stadens bestämmelser för evenemanget är tillräckliga.
JO konstaterar att det inte finns något att kritisera i hur staden skött tillståndsprocessen. Jo påpekar ändå att rättsligt bindande beslut i flera av de frågor som tas upp i ärendet enbart kan fattas av förvaltningsdomstolen. Där skulle man exempelvis kunna pröva om bullermätningarna borde utföras av en utomstående part. JO tar inte ställning till vad ett eventuellt besvär skulle leda till i domstol.

ANDRA LÄSER