Foton av små blev stor fråga

I år har dagvårdskansliet i Raseborg endast arrangerat gruppfotografering på daghemmen. Föräldrarna har fått ordna den individuella fotograferingen om de så önskat.

Tar sin tid. I de flesta daghem i Raseborg har föräldrarna själva fått ordna den individuella dagisfotograferingen denna höst.
Kristoffer Nöjd
01.11.2018 17:00
Dagvårdskansliet skickade ut ett brev om detta till dagisföräldrarna i maj. Men responsen har låtit vänta på sig.
– Ingen tog kontakt i våras. Nu på hösten har jag fått ett par e-postmeddelanden i ärendet av föräldrar och personal. De som tagit kontakt tycker inte om beslutet, säger Charlotte Lindh som är chef för småbarnspedagogiken i Raseborg.
Beslutet motiveras med att en del av de anställda har upplevt dagen som väldigt stressig både för barnens och för sin egen del.
– Man har frågat sig om det bara är en gammal vana och om det hör till vårt huvudsakliga uppdrag.
Lindh påpekar att man inte har förbjudit individuell fotografering.
– Vi har upphandlat gruppfotograferingen och hoppats att i samarbete med föräldrarna kunna ordna den personliga fotograferingen, till exempel på dagis – upphandlad av dem som de facto betalar för bilderna.
Den ursprungliga tanken var att staden skulle upphandla fotograferingen för alla daghem och skolor. Detta var enligt upphandlingschef Satu Wigren en rekommendation av bland annat Utbildningsstyrelsen efter att Svenska Yles granskning visade att de större aktörerna erbjuder kunderna förmåner som gör bilderna dyrare än de borde vara.
Wigren säger att det på grund av påtryckning av lokala politiker inte blev någon konkurrensutsättning i Raseborg. Dåvarande bildningsdirektören beslutade därför att rektorerna och daghemsföreståndarna skulle sköta upphandlingen för sina respektive enheter.
– Inom småbarnspedagogiken ansåg vi att daghemsföreståndarna hade tillräckligt med åtaganden ändå, säger Lindh.

Upp till dagiset i Hangö

I Hangö har frågan inte diskuterats. Där får daghemsföreståndarna själva arrangera fotograferingen, i praktiken kan de anlita den fotograf de vill.
– En förälder har undrat varför man inte anlitar lokala fotografer även om de skulle vara lite dyrare. Men i övrigt har ingen kritik nått mina öron, säger Birgitta Mannström som är chef för småbarnspedagogiken.
En aspekt av systemet är just att de stora aktörerna med massiv marknadsföring kan vara attraktiva, till exempel lockades ett daghem av ett köpkort till Ikea.
Mannström intygar att fotograferingen innebär "lite cirkus" på dagis.
– Jag fick nyligen se en bild där närvårdaren ligger på golvet med barnet sittande på sig för trygghetskänslans skull. Men det är en grej som hör till. Det upplevs inte som ett problem.
Mycket har blivit lättare med åren.
– Nu för tiden behöver daghemspersonalen inte alls befatta sig med pengarna.
Mannström kan ändå förstå att frågan diskuteras.
– Visst kan man fråga sig om det är småbarnspedagogikens uppgift. Men mig veterligen har det aldrig upplevts som ett problem i Hangö.
I Ingå har frågan varit aktuell. I kommunen tillämpas just nu olika modeller.
– De daghem som har avtal med någon fotofirma fullföljer dem, säger Charlotta Nyholm som är chef för småbarnspedagogiken.
– Utgångsläget är att fotograferingen inte ordnas av småbarnspedagogiken framöver, men kan till exempel ordnas av en föräldraförening, säger hon.

Slår hårt

Dagis- och skolfotograferandet i Raseborg har varit en av grundpelarna i Ekenäsföretaget Fotofabrikens verksamhet.
– Vi har gått från åtta enheter (skolor och daghem, red. anm.) 2011 till 28 enheter i fjol.
Ännu 2017 fotograferade Fotofabriken 1 500 dagisbarn i Raseborg och Hangö.
– På grund av beslutet i Raseborg kommer vi upp till 350 barn i år i bästa fall, säger företagaren Kjell Svenskberg.
Detta har drastiska följder för hans verksamhet.
– Vi kan inte fortsätta med tjänster och butik såsom nu. Vi kommer att minska personalen från fyra personer till två. Från årsskiftet kommer butiken att vara öppen bara när vi kan ha öppet.
Tidigare har butiken och de övriga tjänsterna kompletterat varandra bra.
– Nu försvinner höstens största inkomstkälla. Julförsäljningen kommer att vara avgörande för vilka beslut vi tar om framtiden.
Svenskberg konstaterar att beslutet kunde ha haft bättre förankring hos dem som berörs.
– Om man tar ett beslut utan att fråga de 4 000 föräldrar som berörs så kan det ha följder för den övriga verksamheten i staden. Det är svårt för oss små lokala företag att existera när möjligheterna till det försvinner.
Att ta 30 000 lyckade bilder på små och stora barn när det ska gå undan är ganska tungt i längden. Men Svenskberg tycker inte att det funnits några större problem framför kameran.
– De flesta barn tycker att fotograferingen är en rolig grej. För många familjer är dagis- och skolfotona de enda bilderna man har i pappersform från 2010-talet.