"Vår generation kan inte göra allt på nätet"

Trenden med kortare öppettider och uppmaningar att sköta ärenden på nätet sprider sig. Men mänsklig service behövs också. Det tyckte flera av de äldre kunder som besökte Aktias kontor i Ingå.

Besvärlig digitalisering. Leonard Lindholm räknar med att hans generation inte behöver tvingas till nätet för att sköta bankärenden och liknande.
Hangö polisstation förkortade sin öppettid för några år sedan och ryktet om en stängning cirkulerade i februari.
Samma månad krympte skattekontoret i Ekenäs sin öppettid från två dagar till en dag.
Aktia stängde kontoret i Sjundeå vid årsskiftet. Kvar blev förhandsbokad rådgivning.
Det här är några exempel på en samhällstrend, där medborgarna förväntas sköta allt fler ärenden elektroniskt i stället för ansikte mot ansikte med en annan människa.
Frågan är hur långt digitaliseringen kan drivas. VN har talat med några Ingåbor som anlitar Aktias kontor i Ingå.
En av dem är Kirsti Pitsinki, 74. Hon har en form av läs- och skrivsvårigheter som gör att hon blandar ihop siffror.
– Jag måste ta ut pengar på banken. Jag kan inte använda dator eller en bankautomat.
Pitsinki tycker trenden att kunderna sköter sina ärenden elektroniskt har gått för långt.
– Snart säger ingen ens goddag om man inte först trycker på en knapp.

En generationsfråga

Irma och Leonard Lindholm anländer med bil till banken. Paret vill ha kvar kundservice. Datorer är besvärliga och ointressanta.
– Vår generation kan inte göra allt på nätet. Det är skillnad mellan dig och oss, du kan datorer, säger Irma, 70+, vänd till fotografen, 20+.
Leonard har varit kund i Aktia sedan 1950-talet och räknar med att höra till den åldersgrupp som inte blir tvingad till tangentbordet.
Brita Gröning, 79, besöker banken för att betala räkningar på bankens terminal. Någon egen dator har hon inte. Det har inte blivit av.
Tanken på att flytta all service till nätet får henne att fnysa.
– Hur skulle gamla människor, som går här i banken och betalar räkningar, klara sig? Det blir inte till något.
Ytterligare en Ingåbo lämnar kontoret. Den här gången är det ingen pensionär, utan en jordbrukare. Kristian Westerholm har haft en tid bokad för att diskutera lån och placeringar.
Han anlitar sällan bankkontorets tjänster och hanterar största delen av sina bankärenden via nätet.
– Jag besöker inte kontoret många gånger om året. Men jag förstår äldre som kommer hit och tar ut pengar.
Westerholm tror han hör till en generation som klarar av att sköta de flesta ärendena på webben.
Den äldsta bankkunden VN möter är Bjarne Lemström, 88 år. Han har tittat in på Aktias kontor för att betala en reseräkning. Sina placeringar och försäkringar brukar han också diskutera där. På frågan om han kan tänka sig att sköta allt elektroniskt kommer svaret prompt.
– Hördu nej! Jag har ingen dator, den är så invecklad. En av mina söner hjälper mig. Det han inte klarar sköter jag på banken.
Lars-Erik Hagström är 22 år yngre och delar Lemströms åsikt om datorer.
– Datorer är besvärliga, det är svårt att lära sig systemet.

Sjundeåbor till Ingå

På Aktias kontor i Ingå har man känt av att grannkommunens kontor stängt.
– Vi har haft mera kunder, bland annat från Sjundeå, säger försäljningsdirektör Eija Kajander.
De som kommer behöver bland annat kassatjänster.
Aktia lämnade inte Sjundeå helt och hållet. Människor som behöver andra tjänster än kassatjänster kan boka ett möte med en bankrådgivare i Sjundeå. Ekonomisk rådgivning är i dag bankens viktigaste uppgift.
Enligt Kajander åker någon av kundrådgivarna från Ingåkontoret så gott som dagligen till Sjundeå för att träffa kunder. Hon räknar med att mängden möten ökar när folk får upp ögonen för den här möjligheten.
På frågan om vilka bankärenden människor kan sköta elektroniskt, utan kundbetjäning, svarar hon rutinärenden såsom betalningar.
– När det gäller saker som försäkringar, sparande och lån träffas man ännu gärna ansikte mot ansikte.
Alla klarar inte av att hantera datorer, bankautomater och betalterminaler. Det här gäller bland annat människor som fått svag syn.
Kajander säger att man brukar gå och hjälpa de kunder som har svårt att hantera maskinerna.
– Äldre och andra som inte är så vana vid datorer blir lite på sidan om i samhället, konstaterar hon.

Var femte över 65

Seniorer är ingen liten grupp. Enligt Statistikcentralen var 1,12 miljoner invånare över 65 i fjol. Med andra ord är var femte finländare 65+.
Många är pigga och krya, men faktum är att demenssjukdomar ökar med stigande ålder. När minnet sviktar blir vardagliga saker, som bankärenden, svåra att klara av på egen hand.
Enligt häradsskrivare Eva Fagerholm på magistraten i Nyland ökar mängden intressebevakare sakta men säkert.
– Det är naturligt när man tänker på hur Finlands befolkning ser ut.
Fagerholm arbetar på magistratens Raseborgsenhet och hon säger att på axeln Hangö-Raseborg-Ingå är det framför allt äldre människor som behöver intressebevakare. Andelen missbrukare och människor med psykiska problem är mindre, jämfört med vissa andra enheter.

Hjälp per telefon

Skattekontoret i Ekenäs är en annan instans som minskat servicen ansikte mot ansikte. Numera är där öppet tisdagar klockan 9–15.
En kontakt med Ekenäs skattekontor leder till att Annette Nyberg, byråchef i Borgå, kopplas in för att svara på frågorna om hur många människor som kommer till kontoret i Ekenäs och vilka behov de har.
Enligt henne besökte i snitt knappt 100 personer kontoret varje öppen tisdag i februari och mars.
– Trenden i hela Finland är att mängden kunder minskar. Det handlar inte om ett stort hopp utan om en liten minskning, säger Nyberg.
Hon har hört sig för om vilka ärenden folk sköter i Ekenäskontoret och fått veta att det framför allt handlar om skattekort, fastighetsskatter och hushållsavdrag.
Nyberg konstaterar att de flesta ärenden i princip kan skötas elektroniskt. Vissa saker görs fortfarande skriftligt, till exempel ändringar i beskattningen.
De som inte hittar rätt på nätet kan ringa till Skatteverket.
– Vi har satsat på telefonservice som ger råd och hjälp.