Utlåtanden begärs in om fusionsplan

Konsultföretaget BDO:s slutrapport om en eventuell fusion mellan Raseborgs Vatten och Ekenäs Energi är klar.

En fusion mellan Aktiebolaget Ekenäs Energi och Raseborgs Vatten är fortfarande aktuell.
28.08.2018 16:30 UPPDATERAD 30.08.2018 16:00
Raseborgs stadsutvecklingssektion behandlade i går (27.8) en slutrapport om en eventuell fusion mellan Raseborgs Vatten och Ekenäs Energi. Rapporten har gjorts av konsultföretaget BDO och blev klar i mitten av augusti.
Frågan om en samgång eller utökat samarbete mellan bolagen har diskuterats i flera år, men aktualiserades igen för ett drygt år sedan. Den 29 januari i år fick staden en första rapport från BDO där synergieffekter och ekonomiska konsekvenser belystes.

Direktion och styrelse ger utlåtanden

Och nu har alltså en slutrapport levererats och stadsutvecklingssektionen begär utlåtanden på den av direktionen för Raseborgs Vatten och av Ekenäs Energis styrelse. Utlåtandena ska vara hos sektionen senast vid arbetsdagens slut den 7 september.
Ur slutrapporten framgår bland annat att en fusion, eller försäljning genom intern transaktion, mellan det kommunala vattenbolaget och aktiebolaget Ekenäs Energi skulle spara staden 300 000 euro år 2022.
– I sektionen diskuterade vi ganska mycket om fördelar och nackdelar med en fusion. Personligen ser jag bara fördelar med en fusion, säger sektionens ordförande Jan-Mikael Ekholm, SFP, medveten om att förändringar ofta oroar folk.
Han drar paralleller till affärsvärlden och konstaterar att förändringar i form av ägarbyten och dylikt i slutändan oftast inte varit så farliga och omvälvande som man trodde innan de genomfördes.

Kunde bli effektivare

Ekholm tror att bägge bolagens verksamhet kunde skötas effektivare än i dag i och med att det i dagens läge handlar om två rätt likadana organisationer som ganska långt gör många liknande saker.
– Eventuellt kunde man ha två skilda bolag men med vissa gemensamma funktioner.
BDO:s slutrapport kostade staden 25 000 euro. Den finns att läsa på stadens hemsida som en bilaga till stadsutvecklingssektionens föredragningslista för mötet den 27 augusti.

ANDRA LÄSER