Stevena vill köpa Satamaruokala

Stuveriföretaget vill riva den gamla Socialgården och bygga en kontors- och servicebyggnad.

Stuveriföretaget Stevena Oy har förhandlat med Hangö stad om att köpa den tomt intill Västra hamnen där den gamla Socialgården, byggnaden Satamaruokala, ligger.
Byggnaden har länge funnits på listan över fastigheter som staden vill sälja. Flera har också varit intresserade genom åren men alla affärer har förfallit. Bland annat 2011 önskade två investerare köpa, rusta upp och hyra ut byggnaden. Då var priset 300 000 euro.
Nu önskar Stevena köpa tomten för 200 000 euro och riva byggnaden. Satamaruokala har redan ett beviljat rivningslov. Stevena vill i stället bygga en byggnad för kontors-, service- och lagerutrymmen, och bland annat förvara arbetsmaskiner i byggnaden.
Tomten är planlagd för affärs- och kontorsbyggnader och drygt 3 700 kvadratmeter stor. Huset är byggt på 1940-talet och 800 kvadratmeter. Genom åren har Satamaruokala varit hemvist för ett flertal föreningar, och fungerat bland annat som ungdomskafé. Nu senast har Röda Korset hyrt byggnaden för en asylmottagning.
Stadsstyrelsen har behandlat försäljningen och föreslår för fullmäktige att den godkänns.