Osaklig behandling

Hur skall myndigheterna kunna övervaka att alla bolag följer det lagen föreskriver då de gör det med fyra års intervaller?

Caruna har blivit osakligt behandlat. Riksdagens frågetimme gick endast ut på att kritisera Carunas prisförhöjningar, ingen kom med något om hur Caruna hamnat i den situationen företaget är i dag.

Faktum är dock att den lag som riksdagen enhälligt godkände 2013 stipulerar att elavbrotten inte får överstiga sex timmar på planerat område och på övriga områden högst 36 timmar. Därtill gav man bolagen rätt att fördubbla vinstuttaget.

Carunas nuvarande ägare är ett finansieringsbolag vars uppgift är att ge ägaren avkastning på sina pengar. Det är inte ett bolag som idkar välgörenhet. Detta är något riksdagen borde ha känt till då den gav sitt tillstånd åt Fortum att sälja lågspänningsnätet. riksdagen borde ha känt till skillnaden mellan Finlands och Nederländernas räntepolitik. Investeringsbolaget kände mycket väl till detta förhållande, därför grundades Suomi Power.

Att den lagen som godkändes 2013 blev ett fiasko visas även av att man nu är i full färd att skriva om den.

Den myndighet som skall övervaka bland annat Caruna tror och hoppas att bolagen skall investera de tillåtna förhöjda uttagen, men det är endast en önskedröm som inte går att övervaka med nuvarande lag.

Investeringsbehovet för Carunas del är cirka 200 miljoner euro per år de följande tio åren. Nu aviserade prisförhöjning ger cirka 100 miljoner euro per år, resten skall finansieras med lån. det är enkelt att återigen ta ett lån av Suomi Power och så försvinner återigen pengarna till Nederländerna.

Därtill finns ett underhållsunderskott på cirka 30 procent på bara Carunas område. Carunas lågspänningsnät har ett stort antal luftledningar och stolpar som är över 65 år gamla. Denna del finns nu med i det investeringsprogram Caruna har gjort.

Hur skall myndigheterna över huvud taget kunna övervaka att alla bolag följer det lagen föreskriver då de gör det med fyra års intervaller? Det betyder två granskningar, 2020 och 2024, och sedan skall arbetet vara färdigt 2028.

Jag anser att man måste dela upp arbetet i två delar. En underhållsdel och en investeringsdel, samt att vinstuttaget sänks till det ursprungliga. Detta medför att alla bolag årligen måste redovisa för hur mycket de investerat i att förnya lågspänningsnätet. Det kan inte vara meningen att man höjer priserna vilket kommer att ske och därtill får en förhöjd vinstuttagning.

Jag hoppas verkligen riksdagen gör nödvändiga förändringar i lagen och sedan ser till att myndighet som skall övervaka arbetet verkligen har arbetsredskap och resurser att utföra arbetet.

Stig Österholm

Täkter

ANDRA LÄSER