Raseborg stöder Folktinget ekonomiskt

Stadsutvecklingssektionen i Raseborg har beslutat att staden stöder Svenska Finlands folkting med 2 130 euro. Bidraget är för fjolåret och belastar budgeten 2020.

17.01.2021 12:00
Svenska Finlands folkting har under många år vänt sig till kommuner med över 250 svenskspråkiga invånare med en graderad ansökan om bidrag på 30 euro per 250 svenskspråkig invånare. För Raseborgs del innebär det alltså 2 130 euro.

ANDRA LÄSER