Kommunerna imponeras inte av planerna för tågtrafiken: "Ministeriet negligerar Västnyland

De västnyländska kommunerna är inte nådiga i sin kritik av den tågtrafik Kommunikationsministeriets planerar att bekosta. Kommunerna anser att ministeriet helt förbiser behovet av att komplettera persontågstrafiken i Västnyland.

Att rälsbusstrafik mellan Hangö och Karis finns med i Kommunikationsministeriets förslag ända fram till 2030 förundrar kommunerna, eftersom elektrifieringen av Hangö–Hyvingebanan är i gång.
Mira Strandberg
24.09.2021 09:29 UPPDATERAD 24.09.2021 11:54
Kommunikationsministeriet har inga planer på att köpa extra tågturer i Västnyland fram till 2030. Det framgår av det förslag till köptrafik som ministeriet har presenterat. Ministeriet ska enligt sin egen definition köpa trafik som kompletterar utbudet på olönsamma sträckor och betjänar persontågstrafiken. Det här sker inte i Västnyland, anser kommunerna, som har gett sina utlåtanden till ministeriet. En stor del av texten i utlåtandena är identisk. Överlag anser kommunerna att det är fel att ministeriet inte bekostar någon köptrafik alls på kustbanan. För jämlikhetens skull borde staten investera även här, skriver de.