Västnyländska konstnärer får 30 000 euro av konstkommission

Tre västnyländska konstnärer får arbetsstipendium på 8 000 euro av Nylands konstkommission. Dessutom får tre projektbidrag.

Mira Strandbergmira.strandberg@vastranyland.fi
17.08.2022 13:14 UPPDATERAD 17.08.2022 14:35
Tre stipendier för fyra månaders konstnärligt arbete (à 8 000 euro) går till konstnärer i Västnyland när Nylands konstkommission fördelar sina arbetsstipendier. De tre är bildkonstnär Mikael Pohjola från Fiskars, cirkuskonstnär Marjukka Erälinna-Hinkkanen från Ekenäs och multikonstnären Mi Grönlund från Hangö.
Konstkommissionen delade också ut projektbidrag. Markus Renvall från Kyrkslätt får 3 000 euro för installationen Piirrustusputous och Lojokonstnären Iiris Pessa får 2500 euro för utställningskostnader. Kick Ensemble från Kyrkslätt får 4 000 euro för konsertverksamheten. Kick Ensemble består av de fyra musikerna Maija Parko (piano), Annemarie Åström (violin), Mari Palo (sopran) och Kaisa Ranta (sopran).
Nylands konstkommission delade totalt ut stipendier och bidrag för 592 000 euro. 37 konstnärer av 781 sökande fick arbetsstipendium och 67 konstnärer eller arbetsgrupper fick projektbidrag, som söktes av 712 sökande.

ANDRA LÄSER