Sjundeå vill ha ett pris på reparation av idrottshallen

I samband med planeringen av den nya skolan i Sjundeå ska kommunen utreda vad en renovering av den gamla idrottshallen kostar.

Sluttjänad. Den gamla idrottshallen i Sjundeå är i stort behov av renovering.
Att renovera den gamla idrottshallen ser ut att vara det förmånligaste alternativet för Sjundeå att få tillräckligt mycket idrottslokaler. Ifall hallen renoveras och utrustas med mekanismer som gör det möjligt att dela in hallen i tre eller fyra delar ökar hallens kapacitet.
I den nya skolan planeras en gymnastiksal på 600 kvadratmeter. Den, en renoverad idrottshall och kapaciteten i den privatägda Fennia Arena skulle öka mängden idrottsturer i kommunen. Skolans gymnastiksal ger enligt beräkaningar kommunen 60 en timme långa övningsturer under vardagskvällar, om man delar in den i mindre salar. Idrottshallen kunde erbjuda mellan 60 och 80 turer. Under veckoslut kunde skolans gymnastiksal och den renoverade idrottshallen tillsammans erbjuda kring 80 turer.
Tekniska nämnden ska vid sitt möte på tisdag ta ställning till ifall kostnaderna för en reparation av idrottshallen ska utredas.

ANDRA LÄSER