Staden kräver kompensation av Attendo

Under våren 2017 har det igen förekommit brister i personaldimensioneringen på Villa Stella i Ekenäs och Villa Pentby i Karis. Nu vill staden att Attendo ersätter klienterna för utebliven service.

För Villa Stellas del handlar det om brister i personaldimensioneringen under tiden januari-maj 2017 och en summa på 25 000 euro i ekonomisk kompensation.
30.08.2017 16:32 UPPDATERAD 30.08.2017 16:35
Raseborgs stad köper boendeserviceplatser av företaget Attendo Oy på två enheter i Raseborg: Villa Stella i Ekenäs och Villa Pentby i Karis. På Villa Stella bor 17 raseborgare. Avtalet gäller alla platser på enheten.
Avtalet om boendeplatserna i Villa Pentby är ett ramavtal, staden är inte bunden till att köpa något visst antal platser. I konkurrensutsättningen har man meddelat att upphandlingen gäller ett sextiotal platser för så kallat resurserat serviceboende. På Villa Pentby bor för tillfället 55 raseborgare.
Under våren 2017 har det igen förekommit brister i personaldimensioneringen på båda enheterna.
På Villa Pentby har det dessutom varit stora problem med städningen. Staden har tagit emot reklamationer om städningen av anhöriga till personer som bor på Villa Pentby. Dessa brister har igen lett till ekonomiska sanktioner. För Villa Stellas del handlar det om brister i personaldimensioneringen under tiden januari-maj 2017 och en summa på 25 000 euro. I Villa Pentby har brister förekommit under februari-juni, summan uppgår denna gång till 328 000 euro.
Staden kommer noggrant att följa upp situationen genom att kolla arbetslistor från båda enheterna. Dessutom måste man åtminstone för Villa Pentbys del överväga om bristerna är så allvarliga att en uppsägning av avtalet är befogad. Bristerna i serviceproduktionen har lett till att klienterna inte fått den service som de har rätt till enligt avtalen. Därför bör de erhålla en ekonomisk kompensation.
Social- och hälsovårdsnämnden behandlar frågan om ekonomisk kompensation på sitt möte i kväll.

ANDRA LÄSER