Regeringen enig om nya coronaåtgärder – uppdaterade anvisningar skickas till regionerna på onsdag

Nödbromsen är i det här skedet inte aktuell, men trots det kan regeringen inte bli och vänta på mer information, säger familje- och omsorgsminister Krista Kiuru. Regeringen beslutade om flera nya åtgärder för att stoppa den eskalerande smittspridningen under sina förhandlingar på tisdagen.

Familje- och omsorgsminister Krista Kiuru (SDP) redogjorde för regeringens beslut efter att förhandlingarna avslutats på tisdagskvällen. Arkivbild.
Efter fem timmars förhandlingar hade regeringen nått enighet kring hur Finland ska hantera det försämrade coronaläget.
Familje- och omsorgsminister Krista Kiuru (SDP) sade att nya och striktare åtgärder nu behövs, då hon mötte medierna utanför Ständerhuset i Helsingfors på tisdagskvällen.
– Regeringen är tydligt enig om den rådande lägesbilden, och det finns vilja och kapacitet att agera.
För tillfället finns väldigt lite information om den nya virusvarianten omikron. Det är oklart både hur snabbt varianten kan sprida sig och hur väl vaccinen biter på den.
– Vi kan inte bli och vänta på att mer info ska komma, sade Kiuru.
Belastningen på sjukvården har enligt Kiuru ökat under flera veckor. Samtidigt stiger vaccinationsgraden i Finland inte i den grad som skulle krävas med tanke på antalet nya smittfall. Ännu behöver regeringen ändå inte dra i nödbromsen, men situationen ska utvärderas på nytt om några veckor.

Nya anvisningar till regionerna

De nya åtgärderna handlar om såväl gränsfrågor som restriktioner inom landet.
Ministergruppen för social- och hälsovårdsfrågor kommer att behandla åtgärder för att hindra smittspridning vid landets gränser på torsdag. Kiuru försäkrade att ytterligare åtgärder är på kommande.
Regeringen anser också att de regionala myndigheterna behöver mer redskap för att införa striktare begränsningar för sammankomster inom landets gränser. I praktiken innebär det att de regionala myndigheterna anvisas till att införa striktare begränsningar, men samtidigt har aktörer fortfarande möjlighet att kringgå begränsningarna om de väljer att kräva ett giltigt covidintyg av alla deltagare.
– På onsdag skickas nya anvisningar ut till regionerna, sade Kiuru.
De nya anvisningarna gäller alla de områden där samhällsspridning förekommer, alltså i nuläget totalt 14 områden.

Brev från EU

Kiuru bekräftade att hon tidigare under tisdagen fick ta emot ett brev av EU:s hälsokommissionär där Finland uppmanades till att påskynda den tredje vaccindosen.
– Vi ligger tyvärr delvis efter jämförbara länder i Europa vad gäller den tredje vaccindosen. Nu behövs därför snabba åtgärder.
Ytterligare en fråga EU:s hälsokommissionär anmärkte om, och som regeringen även fattade beslut om under tisdagens förhandlingar, handlar om Finlands testnings- och spårningsstrategi. Regeringen beslutade att strategin snabbt ska uppdateras eftersom Finlands epidemiläge kräver att testningen blir mer effektiv.

Covidintyg på alltfler platser

Flera av ministrarna klargjorde innan förhandlingarna att de vill se att användningen av covidintyget utvidgas. Kiuru bekräftade att sådana åtgärder kommer att presenteras inom kort.
Inom Social- och hälsovårdsministeriet bereds för tillfället flera lagförslag inom området. Dels handlar det om att utvidga covidintyget till att bli en enskild begränsningsåtgärd, dels att möjliggöra att det används på arbetsplatserna.
I nuläget kan covidintyg endast krävas om regionförvaltningsverket i ett område har beslutat att införa coronabegränsningar. Enligt det kommande lagförslaget ska aktörer kunna kräva covidintyg även i områden där inga begränsningar är i kraft. Enligt Kiuru är det mer akut att färdigställa det lagförslaget, och hon hoppas att det kan överlämnas till riksdagen inom några veckor.
Utöver det förbereds en ny paragraf till lagen om smittsamma sjukdomar som skulle göra det obligatoriskt för personal inom social- och hälsovården att ta coronavaccinet. Det förslaget hoppas Kiuru att ska landa i riksdagen redan i början av nästa vecka.

ANDRA LÄSER