Regeringen vill förlänga restaurangbegränsningarna – också striktare regler kan behövas

Regeringens nu aktuella förslag innehåller ingen skärpning av restaurangbegränsningarna. Däremot ska ytterligare ett lagförslag med skärpta regler förberedas eftersom coronaläget ser ut att kräva sådana.

Regeringen vill förlänga de rådande restaurangbegränsningarna till den 30 juni.
SPT
04.02.2021 20:00
Regeringen föreslår en förlängning av ändringen i smittskyddslagen som möjliggör en begränsning av restaurangers verksamhet.
Ursprungligen skulle den temporära lagändringen ha gällt till den 28 februari. Nu vill regeringen att giltighetstiden förlängs till den 30 juni.
En proposition överlämnades till riksdagen på torsdagen. Propositionen överensstämmer med de nuvarande begränsningarna.
I samband med överlämningen meddelade ändå regeringen att man nu inleder diskussioner och ska höra både myndigheter och intressegrupper om en skärpning av de nuvarande begränsningarna.
På grund av det rådande coronaläget och den utveckling som förutspås kan det bli aktuellt att införa striktare regler, och ett lagförslag för dem behöver förberedas.

ANDRA LÄSER