Öppen process alltid bäst

Makten har fördelats i Raseborg enligt väljarnas vilja. Nu ska nya fullmäktige välja stadsdirektör. Rekryteringen hade vunnit på öppenhet.

I kommunalvalet fick SFP enkel majoritet i fullmäktige. Ganska snabbt stod det klart att partiet vill axla det stora ansvar som väljarna gett dem. SFP besitter ordförandeposterna i fullmäktige, stadsstyrelsen och nämnderna.

Vid de politiska förhandlingar som fördes efter kommunalvalet hade SDP önskat få antingen ordförandeposten i stadsstyrelsen eller fullmäktige. Det gick inte SFP med på och då lämnade socialdemokraterna förhandlingarna. Man hade hoppats att Maarit Feldt-Ranta, som fick flest röster i valet, hade fått en synlig post. Röstresultatet gav SDP viceordförandeposter. Feldt-Ranta tar plats i stadsstyrelsen som ledamot, något hon tackade ja till då hon fick frågan i elfte timmen. Hon understryker att motivationen för att jobba för Raseborg är på topp. Det är hon värd en eloge för, politik är ett lagspel och allas insatser i kedjan behövs.

Inför den här fullmäktigeperioden har förvaltningsstadgan ändrats. Nu behöver inte en nämndordförande eller vice ordförande längre vara fullmäktigeledamot. Förändringen har motiverats med att det varit svårt att uppfylla könskvoteringen 40-60 och att man vill öka flexibiliteten. Kopplingen mellan nämndordförande och fullmäktige är viktig för att ordförande i fullmäktigesalen kan argumentera, förklara och motivera nämndens beslut. Trots styrelseordförande Anders Walls tippning om att man nog ser till att det finns fullmäktigeledamöter på dominerande platser blev det inte så.

Bildningsnämnden leds nu av SFP:s andra suppleant Maj-Britt Malmén. Endast två av sex SFP-are i nämnden är ordinarie ledamöter. På bildningsnämndens bord landar i höst den kontroversiella frågan om skolnätet, ska flera skolor dras in och vad händer med skolorna i Karisområdet? Är det måhända könet som spelat in här vid valet av Malmén? Av SFP:s 22 ledamöter är endast sex kvinnor.

Om en dryg vecka ska fullmäktige välja ny stadsdirektör. Trots att staden haft två öppna ansökningsprocesser och fått 18 sökande var rekryteringsgruppen inte nöjd. För en vecka sedan presenterade man en svart häst i Christian Sjöstrand. Han har ett starkt förflutet inom SFP. Under så gott som hela 2000-talet jobbade han inom partiet bland annat som riksdagsassistent, specialmedarbetare för ministrar och som generalsekreterare för Svenska riksdagsgruppen. Han var generalsekreterare ända fram tills han blev kommundirektör i Lappträsk hösten 2009.

De två andra som är kvar på målrakan är Ragnar Lundqvist och Otto Ilmonen. Trots gruppens försäkran om att alla tre står på samma linje måste ändå Sjöstrand ses som en favorit. Sjöstrand hade vaskats fram av en konsultbyrå vid den andra ansökningsomgången men han lämnade inte in en formell ansökan. Gruppen hade honom med i kulisserna för han har intervjuats och testats. Signalen till de andra kandidaterna är att de inte är tillräckligt bra.

Trots att Sjöstrand kom med i stadsdirektörsvalet två veckor före fullmäktige ska välja direktör är det inte ett lyckat drag. En kommunal process har allt att vinna på öppenhet och transparens.

Nu är det bara att hoppas att Raseborg får den direktör som är mest lämpad för posten.

ANDRA LÄSER