Lokal myndighet: Mer kalksten inte bra i bruksmiljö

Miljöbyrån i Raseborg anser att även en liten ökning av kalkstensbrytningen i Svartå kan orsaka oskäliga besvär.

VN
18.11.2018 08:00
Södra Finlands regionförvaltningsverk har godkänt en mindre utvidgning av Nordkalks gruvverksamhet i Svartå. Tre besvär har anförts till Vasa förvaltningsdomstol över beslutet. En av de överklagande är Nordkalk själv.
Enligt regionförvaltningsverkets beslut får mängden bruten och krossad sten vara högst 100 000 ton per år. Nordkalk hade ansökt om en ökning från 50 000 till 180 000 ton.
Förvaltningsdomstolen har bett miljömyndigheten i Raseborg komma med ett bemötande.
På miljöbyrån anser man att det inte kan uteslutas att den nu tillåtna volymen 100 000 ton brutet och krossat material per år inte skulle ge upphov till oskäligt besvär i form av buller och damm för de närmaste grannarna.
Vidare konstateras att den stora mängden transporter året runt längs Hållsnäsvägen innebär en mycket betydande belastning i den känsliga bruksmiljön.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade ge detta bemötande till Vasa förvaltningsdomstol.
Nämnden konstaterade rent allmänt att en ny transportväg skulle lösa mycket av de problem som nu finns med tanke på transporterna. Men detta kan nämnden inte ta ställning till officiellt.

ANDRA LÄSER