Ny enhet ger intensiv hemsjukvård

Från den första mars kompletteras hemsjukvården i Sjundeå och Lojo med ett hemsjukhus för kortvarig medicinsk vård som intravenös medicinering eller palliativ vård.

Intensivare. Det nya hemsjukhuset på Lojo sjukvårdsområde kan ge även sådan medicinsk vård som den vanliga hemvården inte kan ge.

Den nya hemsjukhusenheten betjänar patienter på Lojo sjukvårdsområde, det vill säga i Lojo, Vichtis, Högfors och Sjundeå. I praktiken innebär hemsjukhuset att patienter som under en kortare tid behöver intensiv medicinsk vård inte nödvändigtvis måste åka till sjukhuset. Till exempel vård av infektioner som kräver intravenös medicinering flera gånger om dagen, eller vård i livets slutskede kan skötas av hemsjukhuset.

– Fördelar med hemsjukhuset är att de som inte absolut måste ta sig till sjukhus kan vårdas hemma. Till exempel för en patient som är i livets slutskede och behöver mycket smärtstillande mediciner men har anhöriga som kan stödja dem där hemma är hemsjukhuset ett bra alternativ, säger Benita Öberg, grundtrygghetschef i Sjundeå.

Samarbetar lokalt

Hemsjukhuset kan också vårda äldre som bor på serviceboenden. Det är en fördel eftersom de äldre då kan undvika sjukhusinfektion och inte riskerar att bli desorienterade av flytten. De vanligaste sjukdomar som vårdas hemma med intravenös antibiotika är ros, lunginflammation och infektion i njurbäckenet.

Hemsjukhuset på Lojo sjukvårdsområde består av tre sjukvårdare som arbetar i två skift, plus en läkare, en avdelningsskötare och en sekreterare. För att vårdas av hemsjukhuset krävs en remiss av en läkare inom den specialiserade sjukvården. Vården sker i samarbete med den lokala hemsjukvården.

– Hemsjukhuset fungerar i tätt samarbete med hemvården. Vården planeras individuellt så att en del av den genomförs av kommunens hemvård, en del av hemsjukhuset, säger hemsjukhusets läkare Kaisa Kotisaari.

Ska frigöra platser

Hemsjukhuset kommer att utnyttja nya, digitala verktyg. Exempelvis kan en patient diskutera med en läkare på distans i samband med att sjukvårdaren gör hembesök. Patienten kan vid behov också ta kontakt mellan hembesöken. Ifall patienten inte har den apparatur som behövs för att koppla upp sig kan hemsjukhuset låna en pekplatta.

– De digitala verktygen används ända från början. Kontakt på distans möjliggör en intensiv uppföljning av hur patienten mår trots de långa avstånden inom Lojo sjukvårdsområde, säger Kotisaari.

Enligt Benita Öberg finns det ännu inga uppskattningar av hur många patienter som kan behöva den form av vård som hemsjukhuset erbjuder.

– En av huvudpoängerna är att minska på anstaltplatser inom den specialiserade sjukvården. Verksamheten måste utvärderas för att se hur mycket vårdplatser den har frigjort.

ANDRA LÄSER