Attendo betalar 210 000 för brister i vården

Under våren 2017 förekom det brister i personaldimensioneringen på äldreboendena Villa Stella i Ekenäs och Villa Pentby i Karis. På Villa Pentby var det dessutom varit stora problem med städningen. Raseborg ser ut att få ekonomisk kompensation för detta.

Villa Pentby.
14.12.2017 10:22 UPPDATERAD 14.12.2017 11:04
Attendo Oy bestrider inte de brister som har framförts i reklamationerna och kommer att åtgärda de brister som förekommit.
Företaget ser ändå att det finns tolkningsmån hur man beräknat det krav som staden kom med i reklamationen. De ekominska kravens storlek beror på hur man tolkar upphandlingsdokument och avtalstexter.
Därför går Attendo med på att ersätta Raseborgs stad med 210 000 euro. Summan täcker de påtalade bristerna fram till den 15 oktober 2017. Stadens ursprungliga krav var totalt 353 000 euro.
Under förhandlingarna som först mellan parterna har man fastställt principer för hur uppföljningen av personaldimensionering ska löpa i fortsättningen.
Ärendet förväntas att antecknas för kännedom i social- och hälsovårdsnämnden i kväll.

ANDRA LÄSER