Tomtköpare erbjuder 20 000 euro underpris – marken dålig för bygge

08.03.2021 14:00
En tomtköpare vill att Sjunde sänker priset på ett outbrutet område av en fastighet vid Brännmalmsbågen. Priset för det knappt 1 700 kvadratmeter stora området är 69 600 euro men köparen vill ha nedsatt pris för att undersökningar av marken har visat att det krävs pålning för att bygga där. Enligt köparen skulle kostnaderna för detta vara 20 000 euro. Därför erbjuder hen 47 572 euro för området.
Planeringschefen som berett ärendet för tekniska nämnden föreslår att anbudet inte godkänns. Orsaken är att det finns intresse för andra tomter på området och att alla köpare måste behandlas lika. Tomtpriserna är fastställda av kommunfullmäktige.
Tekniska nämnden behandlar ärendet på tisdag.

ANDRA LÄSER