Insändare: Diskrimineras Raseborgs pensionärer?

11.12.2022 19:04
När det gäller pensionärernas behov att få verksamhetsutrymmen till ett skäligt pris har vår kommun trampat ordentligt i klaveret. 18.5.2020 har fullmäktige fastställt en äldreserviceplan med beslut: Man beslutar att erbjuda gratis lokaler för aktörer inom tredje sektorn som ordnar verksamhet för äldre.
Efter detta har styrelsen satt en massa tid med arbetsgrupper som är för mycket att utreda i en insändare och resultatet är makabert. Allt detta emot ett fullmäktigebeslut. Så här kan det bara inte gå till.
Med mina åtta år som medlem i fullmäktige och suppleant i stadsstyrelsen för åratal sedan har jag sett en del fadäser men denna tar priset. Som fullmäktig är det svårt att inta all den information som man får till mötena. Det blir lätt att följa med ledande politiker och tjänstemän i deras resonemang. Därför bästa fullmäktigemedlemmar: Ta er nu en ordentlig funderare över vart det är på väg.
Vi skapar en orimlig massa administration både i staden och hos föreningarna. Jag vågar påstå att den blygsamma summa som hyrorna betyder i budgeten inte på långt när ens motsvarar besväret att sköta dem. Dessutom är pensionärerna inte mera en belastning för kommunen då välfärdsområdena tar över.
Att vi lyckas skapa en vettig verksamhet i våra föreningar med en tilldelning på fyra euro av medlemsavgiften är i mitt tycke märkligt. Men det fungerar. Att staden då bromsar både ekonomiskt och motivationsmässigt förefaller mej underligt. Saken berör dessutom så många som ca 2000 medlemmar. En fråga: Till vad ska vi ha vårt bra fungerande äldreråd?
Som ordförande för Tenala-Bromarf pensionärer och medlem i äldrerådet anser jag det vara min plikt att påtala missförhållanden som detta.
Bernhard Lundström

ANDRA LÄSER