Ett stort framsteg för Raseborg

Nu gäller det att skapa och bevara en bred politisk enighet kring planen där Raseborgs stad i slutfasen får ta emot en modern och fungerande byggnad.

04.04.2018 05:55
Invånarna i Raseborg har nu en stor anledning att glädjas. Tack vare en mycket generös donation av Alfred de la Chapelles stiftelse är det möjligt att se fram emot ett nytt konstmuseum på Ekta:s område i centrum av Ekenäs.
I det tysta har de la Chapelles stiftelse gjort det möjligt för museet att ro iland betydande satsningar som till exempel den permanenta Schjerfbeck-utställningen och flera andra krävande projekt. Detta har ägt rum från 2005 till denna dag.
Museichefen Dan Lindholm förtjänar ett oreserverat tack för sitt nit, som överskridit normen för en vanlig insats som museiledare.
Nu gäller det att skapa och bevara en bred politisk enighet kring planen där Raseborgs stad i slutfasen får ta emot en modern och fungerande byggnad. Samma stad slopade kulturnämnden för mindre än två år sedan. Ett vitalt kulturliv är en av förutsättningarna för att Raseborg skall kunna bjuda på trivsel, meningsfull fritid och levande kultur.
Detta i sin tur förutsätter också bred förståelse och vilja att samarbeta över partigränserna. Minnesmärket över ett flagrant misslyckande låter sina brutna klanger ljuda över Skeppargården än i dag.
Aktiviteten på gräsrotsnivå kräver insamling av medel för att underlätta finansieringen och därtill en projektkommitté utan partipolitiska sidoblickar.
Nybygget ger en möjlighet att överväga hur kaféverksamheten kunde fördubblas då det kantänka inte funnits medel för en utvidgning, som skulle ha kostat 70 000 euro.
På alla pensionärers vägnar vågar jag redan hoppas att konstmuseet får tillräckligt många hissar för att trafiken skall löpa smidigt från källarvåningen till takutrymmena.

Ralf Friberg

kulturnämndens ordförande 2001-2012 och vice ordförande 2012-2017, Ekenäs