Regeringen ska halvera trafikutsläppen fram till 2030

Finland ska gå mot fossilfria transporter i tre faser. Regeringen fattar nya beslut om målen inte ser ut att bli nådda.

Första fasen för att halvera trafikutsläppen är redan i gång.
Statsrådet fattade på torsdagen ett principbeslut om en minskning av inrikestransporternas utsläpp, det vill säga färdplanen för fossilfria transporter. Syftet med färdplanen är att halvera utsläppen från trafik och transporter innan utgången av 2030.

ANDRA LÄSER