Parkeringen begränsas i Kyrkslätt

Parkeringen i centrum av Kyrkslätt skall bli mer disciplinerad. De parkeringsplatser och gator som kommunen administrerar över har fått nya parkeringsskyltar.

Tidsfrist. En begränsning på hur länge bilen får stå på parkeringsplatsen bakom Kyrkslätts bibliotek har införts.
Paavo Rantalainen
27.09.2017 15:38
Tidsbegränsningarna för parkeringen i centrum är nu reglerad så att samma tidsbestämmelser gäller överallt och det är obligatoriskt att använda parkeringsskiva. På Ervastvägen exempelvis är det tillåtet att parkera i två timmar.
Den märkbaraste förändringen har skett på parkeringsplatsen bakom huvudbiblioteket, där det tidigare inte fanns några begränsningar. Nu är det tillåtet att parkera där i fyra timmar.

P-platser för ärenden

Uppförandet av de nya parkeringsskyltarna baserar sig på ett beslut som kommunen fattade i fjol. Då beslöt man att tidsbegränsningarna och bestämmelserna för kommunens parkeringsplatser skall göras enhetliga.
Parkeringsbegränsningarna är avsedda för att reservera parkeringsplatser åt de personer som skall besöka butiker eller service i centrum av Kyrkslätt.
Långtidsparkeringen i centrum försöker man styra till parkeringshusen.

P-husen står tomma

Kyrkslätts kommun har ungefär 1 800 parkeringsplatser i centrum.
Parkeringshuset som ligger i centrum alldeles invid tågstationen har knappt 400 platser som är fria att användas och i parkeringshuset som ligger vid Kyrkstallsvägen har kommunen 130 platser. Parkeringshusen är aldrig fullsatta. Åtminstone i de övre våningarna finns det lediga platser.
Polisen sköter om trafikövervakningen i Kyrkslätt. Kommunen har ingen egen parkeringsövervakning. I Kyrkslätt är felparkeringsavgiften som polisen skriver ut 25 euro. Egen parkeringsövervakning har länge varit på tapeten. Däremot har man inte ens övervägt avgiftsbelagd parkering.

Ingen egen övervakning

För tillfället har kommunen inte planer på att inleda en egen parkeringsövervakning säger tf direktören för samhällsteknik Anna-Kaisa Kauppinen. Som det nu ser ut kommer de heller inget förslag om det.
– Vi inleder arbetet på en ny detaljplan för Kyrkslätt affärscentrum och då blir frågan säkert aktuell, säger Kauppinen.
En övervägande stor del av parkeringsplatserna i centrum av Kyrkslätt administreras av Köpcentret Kirsikka och Kirkkonummen Ostari samt Prisma. Kirkkonummen Ostaris parkeringsplats har tidsbegränsning och det är ett privat företag som har hand om övervakningen.

ANDRA LÄSER