Regeringen förbereder förnyelse av körkortslagen

Det huvudsakliga syftet med att förnya körkortslagen är att förbättra trafiksäkerheten bland de unga chaufförerna.

Syftet med ändringen av körkortslagen är att öka trafiksäkerheten.

Kommunikationsministeriet har startat ett lagstiftningsprojekt för att förnya körkortslagen.

Syftet med lagändringen är att förbättra trafiksäkerheten speciellt bland de unga chaufförerna. Dessutom ska ändringen leda till mer flexibilitet för dem som tar körkort i myndigheternas verksamhet.

Enligt Transport- och kommunikationsverket Traficom har antalet trafikolyckor bland unga chaufförer minskat under åren 2019 och 2020.

Däremot har antalet 17-åriga chaufförer som skadats i trafiken ökat under 2020, och 17-åringarna gör sig nästan dubbelt så ofta skyldiga till trafikbrott jämfört med 18-åringarna. Inom alla åldersgrupper noterades även att männens körbeteende innebar ökade risker.

I samband med projektet ska bland annat den undervisningsmängd som krävs för att få körkort och de former körundervisningen ges i utvärderas. Dessutom ska körprovens effektivitet granskas.

ANDRA LÄSER