Regionförvaltningsverket i Södra Finland håller fast vid sitt beslut – gymmen får vara öppna

Tolkningen av paragraf 58 g i lagen om smittsamma sjukdomar har lett till meningsskiljaktigheter i södra Finland. Nu är frågan utredd och Regionförvaltningsverkets tidigare beslut kommer inte att ändras.

Bland annat gym och motionshallar får vara öppna såvitt deras verksamhet ordnas så att maximalt 10 personer vistas inomhus samtidigt slår Regionförvaltningsverket i Södra Finland fast.
Regionförvaltningsverket i Södra Finland kommer inte att ändra på sitt beslut från i fredags om vilka lokaler som får fortsätta hålla öppet trots striktare coronabegränsningar. Regionförvaltningsverket kom i fredags med beskedet att exempelvis gym i huvudstadsregionen med omnejd kan få fortsätta hålla öppet om verksamheten arrangeras så att endast tio personer befinner sig på plats samtidigt.
Beslutet grundar sig på verkets tolkning av paragraf 58 g i lagen om smittsamma sjukdomar.
Kort efter beskedet gick Social- och hälsovårdsministeriet ut med informationen att regionförvaltningsverkets tolkning inte överensstämde med ministeriets. Ministeriet tolkade paragrafen så att alla lokaler som är ämnade för över tio personer ska stängas helt i två veckor med start från i måndags, även om verksamheten kunde arrangeras så att maximalt tio personer närvarar samtidigt.

Slutligen klarhet i frågan

Meningsskiljaktigheterna ledde till att bland annat gymägare i området sedan i fredags inte vetat om de kan utgå ifrån att de får hålla öppet under de kommande två veckorna eller inte.
Statsminister Sanna Marin (SDP) bad under regeringens presskonferens på måndagen om ursäkt för alla oklarheter och problem som uppstått till följd av meningsskiljaktigheterna.
Parterna i tvisten har nu diskuterat och frågan har grundligt utretts. Till följd av det konstaterar regionförvaltningsverket att deras beslut inte kommer att ändras.
Därmed får bland annat gym, motionshallar, köpcenters allmänna utrymmen, nöjesparker och dansplatser hålla öppet under de kommande två veckorna, såvitt verksamheten ordnas så att maximalt tio personer vistas inomhus samtidigt. Motsvarande gräns utomhus är 50 personer.
Gränsen tio personer gäller uttryckligen ett och samma rum, alltså kan exempelvis gym med flera salar ta emot fler än tio besökare på en gång så länge inte grupper över tio personer befinner sig i ett rum samtidigt.
– I sådana fall måste aktörerna se till att gränsen inte heller överskrids exempelvis i omklädningsrum. Regeln är att maximalt tio personer vistas i ett och samma rum, men personerna i olika rum ska kunna undvika kontakt med varandra, säger kommunikationschef Johanna Koskela.
Beslutet är i kraft fram till den 14 mars.