Kolumn: Bakåt globalt, framåt lokalt?

04.10.2022 14:22
I början av september publicerade FN:s utvecklingsprogram UNDP sin årliga rapport över mänsklig utveckling. Även för den som kanske är skeptisk till dylika studier var rapporten oroväckande. I den framkommer det nämligen att vi dör tidigare, är mindre välutbildade och att våra inkomster sjunker. För första gången i rapportens 30-åriga historia har indexet sjunkit två år i rad. Orsakerna stavas de kriser mänskligheten genomgått de senaste åren, och som vi dessutom fortsätter leva med.
Tillsammans har coronapandemin och klimatkrisen, men även politiska omvälvningar, polarisering och ekonomiska bekymmer, lett till att den mänskliga utvecklingen har fördröjts med hela fem år. Över 90 procent av världens länder har påverkats av bakslaget, och med pågående krig, nya ekonomiska bekymmer och fortsatta miljörelaterade orosmoln lär utvecklingen inte vända i första taget.
Rapportens fokus är givetvis generellt och globalt, så hur ser det ut i Finland, och i förlängningen i Västnyland? I Finland har rapporten fått begränsat med synlighet, och de medier som har uppmärksammat den fokuserar enbart på den globala oron. Det är givetvis berättigat, men att inte alls nämna hur läget är i Finland väcker flera frågor än svar. En närmare blick på rapporten visar nämligen att Finland hör till den 10 procent av världens länder där utvecklingen inte gått bakåt. Faktum är att Finland är i topp, på 11:e plats bland rapportens närmare 200 länder. Det betyder att vi befinner oss i en lyckosam situation. Det globala problemet påverkar även oss i förlängningen, men än så länge har vi klarat oss undan det värsta.

ANDRA LÄSER