Posten erkänner problem, nya utdelare anställs

Att bli utan dagstidning eller till och med all post är vardagsmat för somliga. Postens ursäkter är många – bland annat att man inte har ersättare om postiljonen blir sjuk.

Irriterad. Bernt Löfberg i Prästkulla skulle gissa att han blivit utan tidning sju gånger i år.

Posten får ris av många VN-läsare. Ibland dyker inte tidningen upp alls och ibland dimper tidningen ner i postlådan långt in på kvällen eller nästa dag. Prästkullabon Bernt Löfberg berättar att det också hänt att grannen fått post, medan han blivit utan.

– Det förstår jag inte alls. De kör ju samma runda och om flera på en gata som har postlådorna på rad ska få en tidning så är det ju inte så svårt?

Löfberg tippar att han blivit utan tidning ungefär sju gånger det här året.

– Sådant kan ju hända någon gång, men nu har det blivit lite för ofta och det är inte bara jag som drabbats. Man blir riktigt förbannad.

Sena räkningar och dubbeltidning

Bernt Löfberg berättar att postutdelningen fungerade bra ännu för några år sedan. På senare tid har många i Prästkulla ändå haft problem.

– Många är missnöjda då det varit så mycket problem den senaste tiden. Förra veckan hörde jag att man på måndagen visste att postiljonen inte kunde dela ut tidningarna följande dag, på tisdag, men ändå skaffade man inte ersättare. Så då blev vi utan tidning.

Löfberg har vänt sig till Posten, men är inte nöjd med svaren han fått.

– Jag blev varken klokare eller dummare då jag gick dit. Svaret jag fick var att jo, vi borde ha flera utdelare och en reserv och att vi ska förbättra oss. Det är ju deras fel och inte Västis och det är klart att man vill ha en tidning som man betalar för.

Det har också hänt att Löfberg fått räkningar i brevlådan som väldigt snabbt ska betalas.

– Man vet ju inte hur länge breven legat någon annanstans.

I Bromarv har man också haft stora problem med posten. En som blivit utan VN tre gånger i år är Göran Oesch.

– Jag har till och med sett postbilen köra förbi utan att svänga in på vår väg på en dag som Västis delas ut. Det har varit speciellt mycket problem med torsdagar – då har vi ibland inte fått någon post alls.

Det har hänt att tidningen kommit försenat eller att de sedan kommit dubbla exemplar senare efter att Oesch reklamerat.

– Det handlar ju om att man vill ha Västis just den dagen då den kommer ut och inte senare.

Det är inte bara på landsbygden man har problem. Det har också hänt att invånare i centrum av Ekenäs och Karis, samt mot Hangöhållet, har blivit utan VN.

– Det har hänt ungefär två gånger i år. I vårvintras var den borta och kom först senare på kvällen och för några veckor sedan kom den inte alls. Posten är oregelbunden och kommer ibland sent, men så är det ibland. Jag har hört om många andra som har större problem – till exempel i Snappertuna, säger Margareta Forsström som bor i centrum av Ekenäs.

Posten enda distributören

KSF Medias tryck- och distributionschef Niklas Palm beklagar problemen.

– Det är jättetråkigt att det här sker och vi jobbar konsekvent med Posten för att de ska sköta problemet. Det är en tjänst vi köper av Posten och det är en tjänst vi på KSF Media inte kan påverka och förbättra kvaliteten på själva. Det går inte att köpa utdelning av högre kvalitet heller. Om det fanns ett annat bolag som kunde dela ut tidningarna hade vi valt det, men det finns inte i Västnyland.

Palm säger att distributionsproblemen varierar från dag till dag.

– Det beror helt på hur posten får utdelare och ibland byts de vanliga utdelarna ut och inhoppare delar ut posten. Problemen är också områdesrelaterade.

Han garanterar att alla reklamationer genast går vidare till Posten. Om det handlar om upprepade fall av uteblivna tidningar behandlas de skilt.

– Det bästa man kan göra om man märker att man är utan tidning är att ringa Posten samma dag och vår kundtjänst.

VN:s telefonkundtjänst tar också emot reklamationer och man har även öppnat ett kundtjänstnummer med fokus på distribution.

– Vi har blivit tvungna att öppna ett skilt nummer för distributionsproblem. Problemen med Posten har varit så stora.

"Ska bli bättre"

På Posten beklagar områdeschef Tomi Huhtala störningarna i distributionen. Han ansvarar för utdelningen i huvudstadsregionen och i Västnyland.

– Det är i synnerhet i Lojo, Hangö och Ekenäs vi har haft utmaningar med kvaliteten på utdelningen, säger han.

Varför förekommer det så mycket störningar i distributionen?

– Det beror på att en del av våra utdelare sade upp sig under sommaren och vi hade svårt att få tag i nya.

"Inte medvetet slarv"

Huhtala förnekar att Posten systematiskt och medvetet skulle lämna vissa områden odelade vissa specifika dagar – även om en del misstänkt att det är just så det förhåller sig eftersom de flera gånger blivit utan post på samma veckodag.

Kvalitetsutmaningarna, som Huhtala alltså kallar distributionsstörningarna, hoppas man på bolaget få bukt med inom kort.

Hur ska ni agera för att minimera dem?

– Vi har nu lyckats rekrytera fjorton utdelare. Men de måste utbildas innan de kan börja jobba och det tar ett par veckor. Först får de en basutbildning och sedan får de följa med erfarna utdelare på fältet för att lära känna området, säger Huhtala.

Han säger att man alltid strävar efter att dela ut post så fort som möjligt. Om det saknas utdelare på ett område en dag är målet att dela ut posten genast följande dag. På tisdagar delas däremot inte vanlig dagspost ut alls.

I fredagens Västra Nyland (24.8) beskrev Ekenäsbon Ralf Friberg i en insändare hur nyckfull han upplever att Postens service är. Han tycker att postutdelningen i Ekenäs rentav förefaller lagstridigt slarvig. Han kommer klaga hos riksdagens justitieombudsman om "postens ofog fortsätter".

Vad sägs i lagen om postutdelning, hur snabbt ska post delas ut?

– Enligt postlagen ska samhällsomfattande post, det vill säga frankerade brev och kort, till 50 procent vara framme hos mottagaren inom fyra dagar och 97 procent senast på den femte vardagen efter att det lämnades hos Posten eller lades i en postlåda, säger Huhtala.

Han poängterar att Posten strävar efter att försändelser delas ut inom en till tre dagar.

Utan tidning?

Västra Nyland har avtalat med Posten att du i regel ska få din tidning före kl. 6.30 om du bor inom ett morgondistributionsområde. På övriga orter distribueras tidningen med första postutdelningen.

Om du blivit utan tidning ska du i första hand ringa Posten.

Postens morgondistribution nås på nummer 0200 127 127, måndag-fredag kl. 6.30-16.00. Om du ringer senast kl. 8.00 ska du i regel få den uteblivna tidningen ännu samma dag.

Postens dagsdistribution nås på nummer 0100 85165, kl. 8.00–16.00. Notera dock att Posten inte har reklamationsutdelning för tidningar som är adresserade och distribueras med dagsutdelningen.

Västra Nylands kundtjänst nås på nummer 019 222 866. Öppet vardagar kl. 8.00–19.00

Distributionsreklamationer kan göras på nummer 09 856 77 400. Öppet vardagar kl. 8–12.00

Även om din papperstidning skulle råka utebli, kan du som är prenumerant alltid läsa Västra Nyland som e-tidning på e.vastranyland.fi eller i appen HBL365.

ANDRA LÄSER