Hamntorget fick ny gatuplan

Tekniska nämnden i Raseborg godkände ett förslag till gatuplan för Hamntorget och en del av Norra Strandgatan på nämndens möte i tisdags.

Vision. De skisser som vd Tom Nylund, byggnadsplanerare Janina Skult och konsulten Mårten Johansson presenterade för tekniska nämnden visar också delvis hur hamntorget kommer att se ut enligt den nya gatuplanen.
Tekniska nämndens möte inleddes med besök av företaget Opportunitos vd Tom Nylund, byggnadsplanerare Janina Skult och projektkonsult Mårten Johansson som står bakom Opportunitos restaurangprojekt Fyren i Norra hamnen i Ekenäs.
– Besöket anknyter till ärendet med gatuplanen, vi fick en bild av en helhet i och med företagets lägesrapport, säger nämndens ordförande Werner Orre, SFP.

Många bilplatser

I den nya gatuplanen för Hamntorget ges möjlighet till 45 bilplatser på själva torget samt 30 bilplatser som betjänar fastigheterna enligt separata bygglov. Vid Norra Strandgatan anvisas två platser för korttidsparkering av bussar.
Längs Norra Strandgatan anvisas en gång- och cykelväg och längs kajen ett promenadstråk. Mellan promenadstråket och hamntorget anläggs ett grönområde med blomster- och trädplanteringar. Parkeringsområdena beläggs med grå betongsten, i övrigt är beläggningen asfalt.

Fyren öppnar 1 maj

Vid det som ska bli Hamntorget byggs just nu restaurang Fyren, som en projektgrupp alltså presenterade för nämnden på tisdagens möte. Tom Nylund lyfte bland annat fram att restaurangen byggs av lokala krafter, och den är också planerad av lokala krafter; arkitekt Lasse Heikkinen och byggnadsplanerare Janina Skult.
Förhoppningen från byggherrens sida är att Fyren ska bli en del av det offentliga rummet för alla att trivas i. Restaurangen ska vara öppen året om.
Den 1 april ska byggnaden vara klar för restauratören Hans Lundström att flytta in i. Öppnar gör man 1 maj.
– Att bygga ut och asfaltera Hamntorget är stadens ålägganden och det ska göras oberoende av om en restaurang byggs eller inte, säger Werner Orre.
Exakt vad denna stadens andel kostar kan han inte svara på, mer än att det "rör sig om tiotusentals euro".

Kommer m/s Sunnan att ha kvar sin kajplats?

– Sunnans avtal om kajplatsen är giltigt och i kraft. Om det ska omförhandlas är det en sak mellan de respektive ägarna till Fyren och Sunnan, svarar Werner Orre.

ANDRA LÄSER