Det stormar kring superelbilen från Pojo – Toroidion fascinerade småspararna men kapitalet sinar

Elbilsföretaget Toroidion i Pojoskogarna målades upp som ett nytt Nokia när konceptet såldes in till investerare. Fem år senare väntar placerarna fortfarande på den hajpade bilens genombrott. Samtidigt har bolagets nya styrelse avgått och kapitalet sinar.

Prototypen lanserades 2015 och skulle enligt bolaget själva kunna accelerera från 0 till 400 på 11 sekunder.

Efter flera års mediestiltje har det sipprat ut uppgifter om knakande fogar hos elbilstillverkaren Toroidion i Pojo. Vid årsskiftet byttes styrelsen mot en helt ny, med fyra medlemmar som tidigare inte haft någon ledande position inom företaget.

ANDRA LÄSER