Höj hastigheten på landsvägen vid Billnäs

"Enligt min åsikt borde det vara 80 km i timmen hela vägen mellan Billnäs och Tallbacka i Pojoändan".

Jag råkade den 20.4 se en kamerabil vid före detta Klinkbacka skolas infart. Då fick mina gamla tankar ny fart igen, för det första varför står kamerabilen på ett område med 60 km i timmen begränsning framför en stängd skola. Månne det inte finns viktigare platser att övervaka trafiksituationer såsom till exempel framför skolor som är aktiva eller korsningsområden?
Och för det andra, varför är där ännu 60 km i timmen hastighetsbegränsning på området? Platsen är ju mellan Billnäs och Påminne. Där är mycket bra sikt, en bred gång- och cykelbana går bredvid vägen och trafiken är måttlig.
Enligt min åsikt borde det vara 80 km i timmen hela vägen mellan Billnäs och Tallbacka i Pojoändan. Eventuellt kan hastigheten tillfälligt sänkas till 60 vintertid mittför Påminne skidanläggning då man tillverkar ny snö för det har visat sig att om vattendimman driver ut över landsvägen kan vägen under vissa förhållanden bli hal.

Henrik Lundberg

Ekenäs

ANDRA LÄSER