Serviceboende och hemvård

Vi som jobbar i vården, många invånare som lever i hemmen, otryggt och ovärdigt, vet att nedskärande av serviceboende platser är ohållbart.

Detta har vi sett i många år, ända sedan denna norm skulle tas i bruk, kommunerna skall minska på serviceboenden och klienterna skall bo hemma.
Behovet av platser på serviceboende ökar hela tiden. Vi behöver ändra normen igen, vi behöver bygga serviceboenden igen. Vi behöver ändra på kriterierna för att få ett serviceboende. Om vi kunde få mera platser för tunga klienter på serviceboenden, och arbetsbördan för hemvården lättade, så kunde vi lösa problemet med brist på personal. Personalen är föredömlig och bemöter de äldre med värdighet, men situationen med korta besök, ingen tid för social samvaro, det är den som blir ovärdig och otrygg. Serviceboendena bör bli fler igen!

Marika Törnqvist-Björklund

SFP, Raseborg

ANDRA LÄSER