Bra att gravar diskuteras

I artikeln i VN 10.12 diskuterades hur viktigt det är med skötseln av "kulturhistoriskt viktiga gravar" och "historiska gravar" på kyrkogården i Hangö.

Flera gamla gravar riskerar tas bort i Hangö.
Jag frågar mig vem som avgör vilken grav som är mer kulturhistoriskt viktig än någon annan grav. Borde inte hela samhällsstrukturen komma till synes på gravgården?
Läs också: Hundratals oskötta Hangögravar riskerar att tas bort – i så fall försvinner också viktig kulturhistoria
Och borde man inte ta hänsyn till de nuvarande och f.d. Hangöbor, vilka kanske inte just i år har möjlighet att hålla graven i det skick som krävs, men som för sig själva och eventuellt också för kommande generationer vill bevara minnet av tidigare släkter. Och fortsätta med de gamla traditionerna, ljuständning m.m.
Bra att diskussion nu förs.

Nina Berglund

Hangö/Åbo