Det finns fler åsnor än elefanter

Framtiden visar hurdana konsekvenser det republikanska maktöverskottet får i USA.

Det politiska läget i USA var inflammerat även under presidentvalskampanjen 1828. Andrew Jacksons motståndare kallade honom för en åsna. I stället för att bli förolämpad, valde han att använda åsnan som sin vallogo. Åsnan symboliserar än i dag Demokraterna i USA. Femtio år senare ritade skämttecknaren Thomas Nast en bild där den demokratiska åsnan skrämmer olika djur, bland annat en elefant. På elefanten stod en hänvisning till Republikanerna och sedan dess har det republikanska partiets symbol varit en elefant.

Uppskattningarna varierar en aning, men alla mätningar har redan i flera års tid visat att det bland amerikanerna finns fler som identifierar sig med åsnorna än med elefanterna. Skillnaden är cirka fem procentenheter, vilket är mycket när konkurrensen är hård. Det syns också i väljarbeteendet. Sedan början av 1990-talet har den republikanska kandidaten endast en gång fått fler röster i presidentvalet än demokraternas kandidat. I det senaste kongressvalet fick Demokraterna igen flera miljoner fler röster än Republikanerna. Det finns ingen tvekan om att det i dag finns fler åsnor än elefanter i USA.

Trots detta har Republikanerna mycket mer formell makt. De har länge haft kontroll över både senaten och representanthuset och även Vita huset. Vad många inte alltid kommer ihåg är att också delstaterna har mycket makt, och där är Republikanerna ännu starkare. I 22 delstater, alltså nästan hälften, har Republikanerna total kontroll – guvernören och majoriteten i delstatens senat och representanthus. Demokraterna kontrollerar bara 14 delstater på samma sätt. I valet för en dryg vecka sedan fick Demokraterna kontroll över sex delstater, vilket innebär att situationen var betydligt sämre ur demokratisk synvinkel före valet. På nationell nivå har Demokraterna nu majoritet i representanthuset, men senaten och Vita huset ockuperas av Republikanerna.

Med tanke på att stödet bland folket för Demokraterna är större än för Republikanerna är läget perverst. Folkets politiska åsikter och väljarkårens ideologiska sammansättning återspeglas inte i det politiska systemets komposition. De konservativa krafterna styr landet fast de endast representerar en minoritet av folket. Den grova överrepresentationen av republikaner beror delvis på att de lyckats bättre med att vinna de nödvändiga valkretsarna för att få ihop en majoritet på olika håll i USA. Delvis beror det på fult spel där det inte finns någon plats för vackra idéer om demokrati.

Eftersom Republikanerna har kontroll över många delstater har de haft möjlighet att på alla tänkbara sätt försvåra röstandet. Det drabbar Demokraterna, vars anhängare oftare hör till de mindre bemedlade som inte klarar av att försvara sin rösträtt. Framtiden visar hurdana konsekvenser det republikanska maktöverskottet får i USA. Demokraternas tålamod kan också ta slut någon gång.

ANDRA LÄSER