180 nya smittfall på söndagen – nu har över 100 000 personer i Finland insjuknat sedan pandemins början

På söndagen nådde Finland 100 000 smittfall sedan epidemins början.

Enligt Institutet för hälsa och välfärds vaccinationsregister har nu 63,7 procent av befolkningen fått den första vaccindosen.
SPT
18.07.2021 15:40 UPPDATERAD 18.07.2021 15:42
Institutet för hälsa och välfärd meddelar om 180 nya coronafall på söndagen. Det innebär att totalt 100 156 personer i Finland har testat positivt sedan epidemins början.
Incidensen, alltså antalet nya coronafall per 100 000 invånare under de senaste 14 dagarna, är 62. Under de föregående 14 dagarna var den nationella incidensen 37,6.
Incidensen i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt är 110,7, Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt 70,1, Vasa sjukvårdsdistrikt 9,4 och på Åland 6,6.
Incidensen är fortfarande högst, 118,8, i Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikt. Lägst är den i Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt, 3,9.
För tillfället vårdas 43 coronapatienter på sjukhus runtom i landet. Av dem behöver 10 intensivvård.
Institutet har övergått till att uppdatera siffrorna för antalet coronarelaterade dödsfall endast en gång per vecka. Enligt den senaste uppdateringen i onsdags har totalt 978 personer i Finland mist livet på grund av covid-19.
Enligt institutets vaccinationsregister har sammanlagt 3 554 030 finländare fått den första vaccindosen, vilket motsvarar 63,7 procent av befolkningen. Sammanlagt har 1 512 165, eller 27,1 procent av befolkningen, fått också den andra dosen.

Så här rapporteras coronasiffrorna

Institutet för hälsa och välfärd rapporterar dagligen utifrån uppgifter som införts i registret över smittsamma sjukdomar.
I många sjukvårdsdistrikt rapporteras det antal positiva laboratorieresultat som finns på morgonen – siffrorna är alltså inte jämförbara med institutets.
Enligt institutet kan systemet på grund av dataöverföringen leda till en viss fördröjning i rapporteringen.
Från och med den 28 juni rapporterar institutet de dödsfall som kommit in via registret över smittsamma sjukdomar. Tidigare byggde siffrorna på rapporter från sjukvårdsdistrikten.