Dela drömmar i Fiskars

Arlene Tucker ställer ut installationen Ryijy där besökaren uppmanas att dela med sig av sina drömmar, hopp och rädslor genom att skriva eller teckna.

Vävnad. Konstverket Ryijy är vävt och ger plats för åskådarnas tankar. Det visas i Fiskars i bara en vecka.

Utställning: Ryijy: by the stream. Plats: VS Gallery, Sädesmagasinet, Fiskars. Tid: 23–29.4., må-sö 12-16.

Installationen är en serie av platsspecifika konstverk av Arlene Tucker, som är gästkonstnär i Fiskars i april. Den här gången ställs Ryijy ut på VS Gallery i Sädesmagasinet, i hjärtat av Fiskars bruk, och kan besökas endast under en vecka i april.
Konstverket tillåter besökaren att i den här miljön dela drömmar, hopp och rädslor, men också att läsa andras tankar. Man får alltså fritt delta genom att skriva eller teckna sina känslor och på så sätt kollektivt bidra till att bygga installationen.

Vävning ett bindande element

Konstverket är tillverkat genom vävning. Vävning är i sig ett bindande element, både fysiskt och symboliskt, och tanken är att undersöka gränser mellan kollektivitet och individualism. Som barn fick Tucker följa med sin mamma till ett äldreboende i Taiwan, där man vävde och virkade i traditionell stil, vilket påverkade henne. Samhörigheten i konst- och hantverkscirklar är det som fascinerar Tucker.
Genom projektet Ryijy har hon fördjupat sig i finsk konst och hantverkshistoria, bland annat lappländskt hantverk. Hon ville experimentera med det komplexa vävningshantverket genom att leka.
Det kollektiva i projektet är av stor betydelse, därför uppmanas besökaren att delta genom exempelvis teckningar.

Semiotik inspirerar

Semiotik och översättningsarbete inspirerar Tucker i hennes konst. När hon såg att Tartu universitet erbjöd magisterprogram i semiotik 2009, väcktes intresset och hon blev sedan studerande i den första gruppen. Redan under tidigare konststudier hade intresset för semiotik rotat sig.
Hon gjorde under sista året ett utbyte till Aalto universitets Media Lab, och bestämde sig efter avslutade studier att stanna i Helsingfors. Eftersom Tucker rest och flyttat mycket sedan barndomen, och ofta bott i länder där hon inte förstått språket och tecknen, har semiotik och översättning kommit att spela en stor roll för henne.

Från tanke till ljud

Studierna i översättning och semiotik har fördjupat förståelsen av samexistensen och hur vi alla är sammanbundna med varandra. Ingen människa är en öde ö. Tuckers intresse handlar ändå inte bara om översättning av olika språk, utan också om översättning från tanke till ljud, målande till musik och beröring till minne.
Arlene Tucker är amerikansk-taiwanesisk konstnär, född 1980, som bott och ställt ut i många länder. Hon vill också föra fram leken i vardagen, genom konsten. Hon har bland annat jobbat som leksaksdesigner i New York. I sin konst forskar hon i hur kommunikation kan transformera sättet att föra en dialog fördomsfritt.

ANDRA LÄSER