Varför anlita skandalomsusade Esperi Care?

Det minsta staden nu kan göra, med tanke på de äldres bästa, men även personalens välmående, är att i god tid innan flytten låta utföra en grundlig fuktgranskning av byggnaderna.

I egenskap av medlem i social- och hälsovårdsnämnden i Raseborgs stad och mot bakgrunden av all den vårderfarenhet jag samlat på mig under åren förväntar sig många att jag har en djup inblick i det som händer inom vården i Raseborg.
Den uppfattningen hade jag själv, innan jag blev invald i social- och hälsovårdsnämnden. I min förra insändare i VN i mars 2019 skrev jag att vi från nämnden ännu inte fått besöka Esperi Care Oy:s fastigheter ute i Gammelboda. Trots skrivet avtal mellan staden och Esperi, daterat den 15 oktober 2019 har vi trots upprepade önskemål fortfarande inte besökt fastigheterna! Vi vet alltså inte vad vi fattar beslut om ... Och flytten från Hagahemmet till Gammelboda står för dörren.
I VN (11.10) kunde man läsa att ett informationsmöte – angående flytten – skulle hållas för anhöriga den 29 oktober och att brev postats till berörda. Men hör och häpna, fortfarande ingen info till oss i nämnden. I egenskap av ledamot i stadsfullmäktige begav jag mig därför till informationsmöte på Hagahemmet. Frågor ställdes av de anhöriga, svar gavs, men någon enhällig glädje över flytten kunde inte skönjas, något som påtalats i medierna.
Hagahemmet skall tömmas. Fastigheterna i Gammelboda hyrs från 1 januari 2020 till 30 juni 2024. Med två års option. Hyran är 35 100 euro i månaden. Observera att det är fråga om enbart kapitalkostnader eller hyra. Vi kommer att betala cirka två miljoner euro i hyra under denna tid till Esperi Care samtidigt som vi står för hela underhållet, alltså för alla skötselkostnader och för allt som eventuellt går sönder.
Ingen verksamhet har funnits i de aktuella utrymmena i Gammelboda. Vad händer då alla kranar, toaletter, duschar etcetera öppnas? Beträffande Hagahemmet har vi ju inga utåt betalda kapitalkostnader, utan enbart ”skötselkostnader”. Eventuella reparationskostnader torde knappast kräva tiotusentals euro per månad i investeringar under den tid det planerade nybygget i centrum av Ekenäs färdigställs. Ingen vet vad det blir av Hagahemmets byggnad. Eller vet någon? Men kostar gör en byggnad, även som tom.
Efter allt man kunnat läsa under åren i olika tidningar förstår jag i dag ännu mindre varför vi över huvud taget skall ha med det skandalomsusade Esperi Care att göra. Det minsta staden nu kan göra, med tanke på de äldres bästa, men även personalens välmående, är att i god tid innan flytten låta utföra en grundlig fuktgranskning av byggnaderna.

Sylva Heerman,

stadsfullmäktigeledamot (SFP), Raseborg

ANDRA LÄSER