Drogproblem ökar bland allt yngre

En intensifierad övervakning har gett resultat och klara besked. Missbruket av droger sprider sig till allt yngre. – Det är framför allt ett samhälleligt problem, säger man från polisen.

Raseborgs polisstation – här representerad av kommissarie Markus Ramstedt (fr.v.), samt äldre konstaplarna Rikard Lindroos och Sebastian Stark – har upplevt en ökning vad ungas narkotikabruk beträffar.
Inom polisen har man på nationell nivå infört en effektiverad övervakning av handeln med narkotika och den har gett resultat. Så var det också hos Raseborgs polisstation, som är en del av polisinrättningen i Västra Nyland med bevakningsområdet Hangö–Raseborg-Ingå.

ANDRA LÄSER