Gotlands sak är vår

En vecka efter Sveriges beslut att på nytt förlägga trupper på Gotland träffades vapenslagscheferna i Helsingfors.

Temat var försvarssamarbetet mellan länderna. Senast en träff på den här nivån ordnades var i januari 2015.

Enligt konteramiral Jonas Haggren vid den svenska försvarsmaktsledningen har samarbetsförmågan på vissa områden nu nått så långt att det bara krävs politiska beslut för att undanröja de sista hindren för samverkan i en krissituation.

Det kan tänkas att generalerna och amiralerna också utbytte tankar kring den svenska överbefälhavaren Micael Bydéns överraskande beslut förra veckan att på nytt förlägga militära förband permanent på Gotland. Gotland är inte längre det militära vakuum ön har varit under de elva år som gått sedan försvaret drog tillbaka sin ständiga närvaro.

Den ansedda säkerhets- och försvarspolitiske journalisten Mikael Holmström skrev i söndags i Dagens Nyheter att orsaken till ÖB:s beslut var hemliga rapporter om ett höjt hot från Ryssland mot Sverige. Hotet har naturligtvis inte bekräftats, och dramatiken kring trupplaceringen tonas ned. Trupper skulle i vilket fall som helst ha stationerats på Gotland, men inte ännu.

Gotland är en av fokuspunkterna för det svensk-finländska samarbetet.

I juni skrev försvarsministrarna Peter Hultqvist (S) och Jussi Niinistö (Sannf) en artikel där de bland annat lyfte fram den gemensamma marinövningen i gotländska vatten i mitten av maj.

I början av september deltog finländska Hornetplan i det svenska flygvapnets storövning på Gotland. Den övningen pågick samtidigt som Ryssland koncentrerade stora truppstyrkor vid gränsen till Lettland inom ramen för en stor militärmanöver. Enligt SVT:s nyheter ledde det till att det svenska försvaret övervägde att höja beredskapen.

Försvarsminister Jussi Niinistö kommenterade den permanenta truppnärvaron på Gotland med att Sverige signalerar att man är redo att försvara ön. Från finländsk synpunkt är det bra att det inte finns ett militärt tomrum, sade Niinistö.

Gotlands sak är också vår.

ANDRA LÄSER