Enkät: Hälften av enmansföretagen tänker inte nyanställa nu

Tidsbundna arbetsavtal, lönestöd och lokala avtal kunde öka anställningsivern, uppger Företagarna i Finland. Men åtgärdernas popularitet har minskat en aning.

Företagen i byggsektorn är mer pigga på att nyanställa än snittet. Endast 27 procent av byggbolagen uppger att de inte har för avsikt att nyanställa, jämfört med snittet på 36 procent för alla företag.
SPT
12.10.2021 12:05 UPPDATERAD 12.10.2021 12:08
Cirka 36 procent av de små och medelstora företagen har inte för avsikt att anställa mer arbetskraft, visar en färsk enkät som intresseorganisationen Företagarna i Finland låtit göra.
Störst är ointresset bland enmansföretag, där 51 procent uppger att de inte tänker anställa fler.
Bland företag med minst 10 personer är det endast 14 procent som säger att de inte beslutat om att göra nyanställningar.

Åtgärder föreslås

Företagarna i Finland menar att gallupen pekar på flera åtgärder som kunde öka företagens intresse att nyanställa.
Bland annat uppger 57 procent av företagen att de skulle vara piggare på att nyanställa ifall det blev lättare att göra tidsbundna anställningar.
Nästan lika många företag uppger att lönestöd skulle öka deras vilja att nyanställa.
En majoritet av de tillfrågade uppger även att större möjligheter att sluta lokala avtal skulle kunna få dem nyanställa.
Bland företag med 5–9 personer skulle ökade möjligheter att säga upp anställda på personliga grunder vara ett populärt sätt att öka anställningsivern.
Mindre populärt är att sänka minimilönen för till exempel unga och arbetslösa. Endast 36 procent av alla företag i enkäten uppger att en sänkning av minimilönen för dessa grupper skulle trigga deras anställningslust.
Jämfört med motsvarande enkät i våras har dock siffrorna sjunkit något på så gott som alla punkter. Det är alltså färre företag som nu uppger att de olika åtgärderna skulle få dem att nyanställa.

Så gjordes enkäten

Den genomfördes den 10–24 augusti av Kantar TNS.
1 040 företag med färre en 250 anställda besvarade enkäten via e-port eller en internetpanel.
Felmarginalen för hela materialet uppges vara 3,1 procentenheter.

ANDRA LÄSER