Håll serviceboendet i kommunens regi

I Finland torde över 40 procent av vårdboende vara i privata händer, den situationen är svår att ändra, men man bör undvika situationer som Pentby och Villa Stella där kommunen är utlämnad åt ett privat bolag.

Raseborg har för tillfället inget avtal för resurserat serviceboende i Pentby och Villa Stella. De boendes möjlighet att fortsätta på dessa boenden är ändå för tillfället inte hotad trots att Attendo inte har godkänt anbud från bland andra Raseborg och Hangö. Raseborg säkerställer boendet med betalningsförbindelser till årets slut. Situationen har uppstått då C10-kommunerna till vilka Raseborg hör har utlyst en omvänd upphandling där kommunerna ger ett fast pris med kvalitetskriterier som är de gängse för vård av hög kvalitet.
En producent som anser anbudet som orimligt ur ekonomisk synpunkt nappar naturligtvis inte på det. Anbudet är något lägre än det pris Raseborg nu betalar, men till exempel Lojo torde ha ett billigare kontrakt och Raseborg hör till de fåtal kommuner utan kontrakt. Attendo torde ha antytt svårigheter att få tvåspråkig personal och striktare personalkriterier som en orsak till ointresset.
Nu är det allt skäl att lära sig något av den uppkomna situationen.
För det första har Attendo de kanske enda förutsättningarna att anta anbudet då det är den enda hyresgästen som godkänns av Pentbys fastighetsägare.
För det andra bör Raseborg i framtiden ha besittningsrätten för de fastigheter som man upplåter för vårdupphandlig . Detta för att en konkurrens skall kunna uppstå.
Finns det då en risk att man inte kommer överens med Attendo och de boende måste flyttas till ett annat hem hos någon av C10-kommunerna? Risken kan inte helt uteslutas, men ar antagligen endast ett teoretiskt alternativ i förhandlingarna.
Den uppkomna situationen visar med all tydlighet att det är bråttom med planeringen av centret i korsningen av Järnvägsgatan och Liljedahlsgatan i Ekenäs. Vårt resurserade serviceboende i Ekenäs är nu i Gammelboda i lokaler staden hyr av Esperi Care. Lyckligtvis ägs fastigheten av ett annat fastighetsbolag så Esperi Cares möjliga kommande problem torde inte hota boendet där. Byggandet av det nya centret som skulle inrymma också mycket efterlängtade kommunala pensionärsbostäder i Ekenäs brådskar trots stadens prekära ekonomiska situation.
Om man använder samma lösning som i Anemones fall i Karis, möjligen dessutom med Ara-finansiering, borde det inte vara omöjligt. Man bör inte låta vårdreformen skrämma eftersom dess byråkrater säkert är glada över färdiga lösningar i Raseborg.
I Finland torde över 40 procent av vårdboende vara i privata händer, den situationen är svår att ändra, men man bör undvika situationer som Pentby och Villa Stella där kommunen är utlämnad åt ett privat bolag.

Karl von Smitten,

stadsfullmäktigeledamot (SFP), ordförande för social- och hälsovårdsnämnden, Ekenäs

ANDRA LÄSER