Expertgrupp oenig om eutanasi – föreslår ändringar i den palliativa vården

Enligt expertgruppen bör man kartlägga de samhälleliga konsekvenserna av att legalisera läkarassisterat självmord eller eutanasi. Bild: Linnea de la Chapelle/SPT

Två lagutkast om läkarassisterat självmord och eutanasi har beretts, men expertgruppen bakom förslagen nådde ingen samsyn på saken.

En expertgrupp, tillsatt år 2018 av Social- och hälsovårdsministeriet efter medborgarinitiativet om att tillåta eutanasi, är färdig med sin slutrapport.Expertgruppen framför inte en enhällig åsikt hur...