Expansion väcker debatt

Inget resultat. En elektrifiering av Hangö-Hyvingebanan börjar alltid diskuteras då nyheter om ny trafik i Hangö hamn når allmänheten. Nu lyfts också röster i nationella medier, och även för förbättringar av vägnätet i Västnyland. Bild: Christoffer Holm/arkiv

Hangö hamns fortsatta tillväxt har många positiva konsekvenser, men kräver även åtgärder i den västnyländska infrastrukturen. Dilemmat diskuteras nu på allt fler håll.

De senaste åren har nyheterna om Hangö hamns tillväxt avlöst varandra. Strax innan årsskiftet blev det klart att rederiet Finnlines koncentrerar mera trafik till Hangö, vilket igen aktualiserat frågan om elektrifieringen av järnvägen och satsningar på vägnätet. Lobbningen hos politikerna har återigen tagit fart.

Frågan har börjat diskuteras i medier även utanför Västnyland. I november tog branschtidningen Auto, tekniikka ja kuljetus upp frågan om varför staten inte satsar på Hangö hamn. I en artikel frågar man sig hur staten inte förstår att satsa på växande Hangö hamn medan EU gör det. Anders Ahlvik, Hangö hamns vd, välkomnar artikeln.

– Jag tycker det är en positiv diskussion.

I artikeln hänvisar man till hur redan Eino Saarinen, VR:s direktör åren 1988-1995, uttryckte sin frustration över hur staten inte förstod att utnyttja Hangö hamns potential fullt ut.

– Redan då jag började arbeta i hamnen på 80-talet minns jag att man lobbade för elektrifieringen. Nu, trettio år senare, diskuteras samma sak och skjuts upp år för år, säger Ahlvik.

EU stöder

I artikeln nämns även det stöd som Hangö hamn och Rostock hamn i fjol beviljades från EU-kommissionen.

– Det är nog mycket speciellt att EU-kommissionen har konstaterat att det finns behov av utveckling i Hangö hamn och stöder det ekonomiskt, medan finska staten inte reagerat, säger Ahlvik.

De senaste årens utveckling har givetvis gett flera argument för elektrifieringen, men i och med just Finnlines ökade trafik är det vägnätet som står i fokus.

– Vi pratar huvudsakligen om gummihjul i den här trafiken, poängterar Ahlvik.

Därför är det just nu mest aktuellt att förbättra vägar. Även där har Hangö hamn ett flertal förbättringsförslag, och tyvärr även exempel på sådant som har försämrats de senaste åren.

– För oss är det ett problem att hastigheterna på vissa sträckor sänks till 60 i stället för att man hittar andra långsiktiga lösningar för att trygga säkerheten, säger Ahlvik.

Landsvägarna mest aktuella

Hangö hamn skulle hellre se andra lösningar för att trygga trafiksäkerheten. Till exempel hämmar trafikljus, bland annat de nya i Ekenäs, hamntrafiken. Trafik som flyter i jämn takt är att föredra.

Ahlvik är ändå nöjd över att de västnyländska vägarna på flera håll har fått ny beläggning de senaste åren. Ändå finns det fortfarande många brister och vissa sträckningar är väldigt smala och krokiga.

Hangö hamn arbetar och lobbar för både vägnätet och järnvägen, men Ahlvik tror att det behövs ännu mera beläggning på järnvägen för att äntligen få de pengarna. 53 miljoner euro har man räknat med att en elektrifiering skulle kosta. För det behövs politiska beslut.

– Allmänt kan man konstatera att det lobbas aktivt hela tiden, inom logistikkedjan, kommunerna och industrin, men behoven i landet är stora i förhållande till summan pengar, säger Ahlvik.

Ahlvik poängterar att ett stort problem är att Nyland räknas som en helhet och att huvudstadsregionen därmed får merparten av utvecklingsbidragen för södra Finland.

Mer läsning