Evenemang för ungdomar ställdes in - för många var borta när beslutet skulle fattas

Ingå ungdomsforum hade planerat ett evenemang för ungdomar på Ingådagen. Det blir inte av, eftersom mötet som skulle besluta om det inte var beslutsfört.

För många av Ungdomsforums medlemmar var frånvarande vid mötet i maj, då man skulle behandla förslaget att ett ungdomsevenemang då Ingådagens egentliga program tar slut.Ungdomsforum hade beslutat om a...