EU utreder eventuell informationssäkerhetslucka i smittspårningsappar

Det är fortfarande säkert att använda Coronablinkern, meddelar Institutet för hälsa och välfärd. Bild: Sofie Fogde/SPT

Efter att ett amerikanskt datasäkerhetsbolag fäst uppmärksamhet vid en eventuell informationssäkerhetslucka i smittspårningsappar utreds frågan nu av EU.

Institutet för hälsa och välfärd meddelar att EU för tillfället utreder en eventuell informationssäkerhetslucka i coronasmittspårningsappar som används inom unionen.Enligt institutet är det ändå fortf...