Ett unikt sjukhus

Bild: Matti Snellman

Nya barnsjukhuset är ett modernt sjukhus, där barnens och föräldrarnas önskemål tagits väl i beaktande.

I dag tog det nya barnsjukhuset i Helsingfors emot sina första patienter. Sjukhuset börjar användas stegvis under en dryg veckas tid.

Nya barnsjukhuset, hör till Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, HNS, men på sjukhuset vårdas barn från hela Finland. Det är här som spetskompetensen för svåra sjukdomar och operationer finns.

Vården av sjuka barn har redan länge varit av världsklass i Finland. Men olovligt länge verkade barnsjukhuset i gamla undermåliga fuktskadade byggnader. Problem med inomhusluften har gjort att avdelningar de senaste åren fått flytta runt och verksamheten varit utspridd på många håll.

Redan i början av 2010-talet visade undersökningar att det behövs ett nytt barnsjukhus, och före det hade det dryftats i 20 år.

Problemet var förstås pengar, men i slutet av 2012 grundades en stödförening, Nya barnsjukhuset 2017. Föreningens mål var att samla in 30 miljoner euro vilket man lyckades med på knappt två år. Innan insamlingen avslutades hade privatpersoner, stiftelser, företag donerat nästan 40 miljoner till bygget. Över en miljon finländare donerade pengar, så det var fråga om en verklig folkrörelse.

Slutsumman för bygget blev 170 miljoner. Staten, HNS och lån står för resten av pengarna.

På sjukhuset jobbar cirka 1 000 personer, i medeltal 100 barn övernattar under ett dygn, tidsbokningen har cirka 300 besök per dag, jouren 100 barn per dygn. Cirka 30 operationer utförs dagligen.

Allt det här sker nu i ett toppmodernt sjukhus där den senaste teknologin finns med ända från att barnet med föräldrar stiger innanför dörren. En digital figur, en avatar, leder barnet genom sjukhusvistelsen. Figuren ger också uppgifter i realtid, till exempel i vilket skede barnets operation är.

Trots utnyttjande av teknologi har man inte glömt bort den mänskliga kontakten. Sjukhuset är en av fyra HNS-enheter som börjar använda ett nytt sätt att jobba inom vården, ett så kallat magnetsystem. Sjukskötarna får själv bestämma mer om sitt jobb. De kommer att finnas tillgängliga på ett helt annat sätt, bland annat jobbar de vid en öppen desk då de inte är i patientrummen. Varje patient får en egen pekplatta till förfogande så man enkelt får kontakt med egenskötaren.

Man vill också ha med föräldrarna mer i vården. Deras förutsättningar att vara närvarande förbättras avsevärt då de nu kan övernatta i samma rum som barnen, laga mat, duscha med mera. Hittills har de varit förpassade att sova på en madrass på golvet, och inte ens det har alltid varit möjligt.

För barnens trygghet och tillfrisknad är föräldrarnas närvaro oerhört viktig. Likaså är det en trygghet för föräldrarna att få vara närvarande och hjälpa till där det är möjligt.

Nya barnsjukhuset är ingen steril, vit miljö. Här finns plats för barnens lek och mycket konst, det är också viktigt för att stödja tillfrisknandet och dämpa rädsla och oro.

Många av de här mjuka värdena införde man på barnavdelningen vid Västra Nylands sjukhus i Ekenäs redan i slutet på 1980-talet. Avdelningen lades ned för några år sedan.

Även arkitektoniskt har det nya sjukhuset väckt intresse, det är en av kandidaterna till Arkitektur Finlandia-priset.

Ett sjukhus är en offentlig byggnad och i princip borde det finansieras med offentliga medel men den modellen börjar vara gammalmodig också inom andra branscher. Tack vare den privata finansieringen står sjukhuset klart flera år tidigare än vad offentlig finansiering skulle ha medgett.

Det är på många sätt ett unikt sjukhus som kommer att sätta Finland på världskartan tack vare att man är föregångare på många områden.

Marina Holmberg Chefredaktör Västra Nyland

Mer läsning