Ett steg närmare vargförening

Från den nationellt verksamma föreningen Taajamasusi deltog bland andra Tiltu Nurminen och Anita Karppinen i mötet på Borgkila i Karis i fredags. Bild: Benita Their

I fredags samlades ett tjugotal personer på Borgkila i Karis för att grunda en ny vargförening.

Föreningen som på svenska haft arbetsnamnet Västnylands centrumvargar kommer i stället få namnet Taajamasusi Västra Nyland och blir en underavdelning till den på nationell nivå verksamma föreningen Taajamasusi.

– Vi slog fast föreningens stadgar på det här mötet, nästa möte i mitten av november blir konstituerande möte. Vi har ett par kandidater till ordförandeposten, säger Niklas Weckman, en av drivkrafterna bakom föreningen.

Han poängterar att man inte vill utrota vargen.

– Mötet pågick i ett par timmar och innehöll både givande diskussioner och bra idéer. Som förening vill vi påverka och få vår röst hörd i organisationer som behandlar vargfrågor. Dessutom kan vi fungera som moderföreningens länk till föreningar och organisationer i de andra skandinaviska länderna, säger Weckman.

Behovet av en förening har växt fram efter diskussioner i den slutna Facebookgruppen "Västnylands varg observationer och diskussion".