Ett rekordantal kvinnor vill göra frivillig militärtjänst

Upp till 1 675 kvinnor vill göra frivillig militärtjänst i år. Enligt Försvarsmakten är det alla tiders rekord. Bild: Linnea de la Chapelle/SPT

Försvarsmakten har under årens lopp utbildat över 10 000 kvinnor för reserven.

Upp till 1 675 kvinnor vill göra frivillig militärtjänst i år. Det visar statistiken efter att ansökningstiden gick ut i måndags. Enligt Försvarsmakten är det alla tiders rekord. Det tidigare rekordet var från 2018 då 1 561 kvinnor lade in en ansökan.

"Vi siktar på att få cirka 2 000 kvinnor i tjänst per år. Vi är på god väg, men vi måste effektivera vår information för att nå fler kvinnor", säger generallöjtnant Petri Hulkko i ett pressmeddelande.

De kvinnor som nu antagits till tjänst ska i huvudsak placeras i nästa års kontingenter. Det har redan förflutit 25 år sedan lagen om frivillig militärtjänst för kvinnor godkändes av riksdagen. Försvarsmakten har under årens lopp utbildat över 10 000 kvinnor för reserven.

"Kvinnornas motivation är synnerligen hög. En proportionellt större andel av kvinnorna utbildas till ledare än vad fallet är bland männen. En kvinna var primus på vår förra reservofficerskurs", säger Hulkko.

Från och med april kan man lägga in en ansökan om frivillig militärtjänst på nätet.